Vollegrondsgroenten

Bekijk meer artikelen

markt

Foto: Groenten&Fruit

Bloemkool staat er goed voor

Het bloemkoolseizoen verloopt qua aanvoer en prijsvorming nogal schommelend, maar voor de komende periode ziet...

meer markt

keuze van de redactie

Welke invloed heb je als teler in de keten? Leer er alles over op het Groente en Fruit Congres op 16 november.

Vergroot jouw persoonlijke netwerk op de eerste Nationale Agri & Food Carrièredag op 17 november.

Teelten

Lees per teelt al het nieuws, achtergrond, marktanalyses en geluiden.