Doorgaan naar artikel

Groenteteler verliest € 800 tot € 2.800 per ha verduurzaming

Een doorrekening van kosten en opbrengsten van verduurzaming laat zien dat vollegrondsgroentetelers met verdere verduurzaming niet gecompenseerd worden uit het GLB. Er is een prijsopslag nodig tot wel 8 procent.

Dat blijkt uit doorrekeningen van Wageningen University & Research. In het rapport Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw rekenen de onderzoekers aan verduurzamingsmodellen voor vollegrondsgroenteteelt; een licht en een zwaar pakket. Wat meteen opvalt, de overheidscompensatie uit de eco-regelingen (GLB) is voor het lichte pakket even groot als voor het zware pakket, namelijk € 200 per hectare. Beide pakketten scoren namelijk het niveau goud.

Modelbedrijf kleigrond

Bij een modelbedrijf van 16 hectare op klei probeerden de onderzoekers de effecten van de extra verduurzamingsmaatregelen door te rekenen. Zo leidt minimaal 20 procent korting van de stikstofgebruiksnorm, naast zaken als bemestingsvrije zone en verandering GLB-hectarebetalingen, tot een inkomensdaling van circa € 3.500 per bedrijf. Deze daling komt door de lagere gewasopbrengst als gevolg van de lagere mestgift (niet in alle gebieden). Daarnaast leiden meer rustgewassen tot een inkomensverlies per bedrijf van € 16.000 euro tot € 26.000.

Het pakket met lichte maatregelen (met 30 procent rustgewassen) leidt dan wel tot een daling van het middelengebruik met 26 procent. In het pakket met zware maatregelen (50 procent rustgewassen) neemt het middelengebruik met 45 procent af. Die daling is dan vooral het gevolg van dat grotere areaal rustgewassen en het grotere areaal niet-productieve grond.

Afnemers moeten bijspringen

Uit de berekeningen van Wageningen University & Research blijkt dat deelname aan de eco-regelingen en andere overheidsvergoedingen voor bedrijven met de lichte extra verduurzamingsmaatregelen 38 procent van de verliezen dekt. Afnemers moeten dan bijspringen. Dan is namelijk een opslag op de prijs van 2 procent nodig .

Voor bedrijven die een zwaar verduurzamingstraject ingaan (niet biologisch), dekken de overheidsvergoedingen slechts 20 procent van de verliezen. De afnemers moeten dan een meerprijs van 8 procent betalen voor het product, berekenden de onderzoekers.

De berekening is alleen indicatief. Voor een vollegrondsgroentebedrijf op kleigrond ligt het gemiddelde inkomen hoger dan het gemiddelde inkomen in de gehele sector, stellen de onderzoekers. In 2021 bedroeg het inkomen uit normale bedrijfsvoering (per onbetaalde arbeidsjaareenheid) € 121.000 voor het vollegrondsgroentebedrijf op kleigrond.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin