Doorgaan naar artikel

Resultaten Agro Care en CombiVliet bijzonder goed

Agro Care wil samengaan met CombiVliet, waardoor een megabedrijf in tomaten zou ontstaan. Agro Care is de grootste van de twee. Beiden boekten klinkende resultaten in het bewogen jaar 2023, blijkt uit de jaarverslagen en toelichting. De bedrijven grepen kansen op de energiemarkt.

Met een opgetelde omzet (netto-omzet plus overige bedrijfsomzetten) van € 228,8 miljoen, bleef na belastingen een resultaat over van € 63,0 miljoen. 2023 wordt door Agro Care een bewogen jaar genoemd, met effecten van de oorlog in Oekraïne via energieprijzen, zo schrijft het bedrijf in het recent gepubliceerde jaarverslag. “Agro Care heeft een actieve strategie om deze prijsschommeling op te vangen. Daarnaast is er een actief beIeid gevoerd om het energieverbruik te optimaliseren. Medio 2023 hebben we, ook ingegeven door de verwachte Iagere energieprijzen, meer winterteeIt gezet. Dit heeft geIeid tot hogere energiekosten ten opzichte van 2022.”

Agro Care heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf met veel activiteiten buiten de teelt en dus in andere schakels van de keten. Deelnemingen zijn er in Hotel Westland, Greenpack, ECW, Harvest House, Source ag en meer. De resultaten uit deze deelnemingen bedroegen in 2023 alleen al € 11,9 miljoen. De buitengewone resultaten betekenden wel een stevige belastingafdracht op de winst in 2023 van € 16,7 miljoen, nog los van de vennootschapsbelasting.

Kostenstijgingen opgevangen

De resultaten van Agro Care in 2023 waren in zekere zin ‘een verslechtering’ ten op zicht van 2022 toen het resultaat na belastingen € 73,7 miljoen bedroeg. In 2023 moest Agro Care met € 10 miljoen extra personeelskosten rekenen (€ 56,5 miljoen) en ook de overige bedrijfskosten stegen stevig, met € 6 miljoen naar € 18,4 miljoen.

Agro Care Beheer kocht in 2023 voor € 5 miljoen aan eigen aandelen in, en keerde zelf € 13,4 miljoen uit aan dividend. Het groepsvermogen steeg met de toevoeging van het resultaat van € 282,1 miljoen naar € 326,3 miljoen. De post langlopende schulden van Agro Care liep in 2023 op met € 27 miljoen tot € 58,8 miljoen.

Resultaten CombiVliet

CombiVliet, de beoogd fusiepartner van Agro Care, haalde in 2023 een netto omzet van € 106 miljoen, met overige bedrijfsinkomsten van € 53,6 miljoen. Dat betrof de omzet uit energie. CombiVliet heeft het jaarverslag over 2023 nog niet gepubliceerd, maar de winstcijfers liggen in lijn met 2022. De winst na belasting steeg dat jaar (2022) fors van € 12,1 miljoen naar € 42,1 miljoen. Dat jaar kon het teeltbedrijf de resultaten aanscherpen door haar gaspositie deels te gelde te maken, aldus financieel directeur Eric van Heijningen. 

Agro Care en CombiVliet willen met terugwerkende kracht van 2023 een fusie inzetten. De bedrijven hebben dan 13 bedrijfslocaties in Nederland. Agro Care heeft een teeltlocatie in Marokko en twee in Tunesië. Daarnaast is CombiVliet actief in Brazilië. De fusie met terugwerkende kracht heeft geen fiscale oorzaak, stelt Van Heijningen. “Het proces heeft gewoon een lange adem gevraagd. We zijn begin 2023 al gestart, en is de waardering van beide bedrijven bepaald. We doen dingen graag goed. Als het langer duurt, is dat niet anders. Het is niet gelukt voor 2024 een fusie aan te vragen. Dat is niet erg, omdat het vertrouwen in deze stap altijd 100 procent is geweest.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin