Doorgaan naar artikel

Telersvereniging kan teler GMO-inkomenssteun geven

Nederlandse telersverenigingen mogen met GMO-middelen telers tijdelijke inkomenssteun geven bij forse inkomensdalingen. Dat blijkt uit de nieuwe uitvoeringsregeling GMO groenten en fruit 2018.

Een telersvereniging kan een ‘onderling fonds’ inrichten die met eigen middelen en GMO-middelen kan worden gevuld. Daardoor kunnen telers met een gemiddeld inkomensverlies van meer dan 20% voor maximaal 70% van dat inkomensverlies worden gecompenseerd door hun telersvereniging. Nederland opent deze vorm van crisisbeheersing, omdat de Europese Commissie de mogelijkheden voor deze zogenoemde onderlinge fondsen heeft verruimd.

Risico’s afdekken

De voorwaarden voor zo’n fonds zijn beknopt geformuleerd. Wel is bepaald dat het fonds moet worden opgericht door middel van een notariële akte en dat oprichting van zo’n fonds door de algemene ledenvergadering moet worden goedgekeurd. Het kan telers compenseren voor risico’s bij nieuwe teelten of teelt voor nieuwe markten. De nieuwe GMO-regeling houdt het doel van het ontwikkelen van nieuwe producten of markten voor bedrijven. Daarvoor zijn ook doelstellingen opgenomen voor 2023.

Meer regeldruk

Eerder werd al bekend dat in de nieuwe uitvoeringsregeling GMO de mogelijkheden voor oogstverzekeringen worden versoepeld, waardoor meer telers hun gewas kunnen verzekeren. Dat is een van de versoepelingen die is opgenomen. De nieuwe uitvoeringsregeling leidt wel opnieuw tot meer regeldruk.

Versoepelingen zijn er ook. Zo hoeft een producentenorganisatie niet meer aan te tonen dat GMO-projecten een vernieuwend karakter hebben. Ze moeten wel aantonen dat een project niet eerder is uitgevoerd.

Bezwaren niet weggenomen

Nu de nieuwe uitvoeringsregeling is gepubliceerd, zijn de 13 erkende telersverenigingen aan zet om voor 15 september een aanvraag voor 2019 te doen. Bekend is dat ZON, Veiling Zaltbommel en Coforta dat in ieder geval niet doen. De nieuwe regeling neemt nog te weinig onzekerheid weg, denken zij, en bovendien is de tijd te kort voor het goed opstellen van een aanvraag.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin