Doorgaan naar artikel

SIGenF weer open voor duurzaamheidsgeld EU

GMO heet tegenwoordig SIG&F. Telers kunnen nog steeds voor half geld of minder een investering doen in duurzamer telen.

Gemeenschappelijke Marktordening groente en fruit (GMO) heet tegenwoordig Sectorale Interventie Groenten & Fruit (SIG&F). De afkorting is ietsje minder verwarrend voor mensen die gespitst zijn op gentech. Maar misschien wel weer ietsje lastiger in het spraakgebruik. Bij Fossa Eugenia spreken ze het uit als een drielettergrepig woord: siggènnèf. “Maar,” zo stelt subsidieadviseur Joost Hooijman gerust, “grosso modo is de wetstekst identiek aan toen het nog GMO heette.”

Dat betekent echter niet dat de telersverenigingen op hun lauweren kunnen rusten. Sinds begin augustus tot 2 oktober is het loket bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland geopend voor aanvragen van SIG&F-subsidie voor uitvoeringsjaar 2024. Ook de telersverenigingen die een lopend meerjarig operationeel programma hebben kunnen een aanvraag doen.

Water negatief laden met zuurstofgasdeeltjes

Een van de concrete zaken die bij Fossa Eugenia op het lijstje staat, is het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van de tomatenteelt. Bij een van de aangesloten telers, Eric en Nicole Geurts in Oirlo (Limburg) staat namelijk sinds mei een waterverrijkingsinstallatie. Het systeem van de Amerikaanse fabrikant Moleaer voegt negatief geladen zuurstofgasdeeltje toe aan het water. Dat zorgt voor een betere plantweerbaarheid en een schoon watersysteem. Daardoor hoeven zij minder gewasbeschermingsmiddelen en reinigingsmiddelen in te zetten.

Voorwaarden voor SIG&F

En dat laatste is een belangrijk criterium waarmee deze investering onder de voorwaarden voor SIG&F kan vallen. Mits die vermindering van middelengebruik ook met onderzoek is aan te tonen, voegt René Mondt van tuinbouwtoeleverancier Royal Brinkman er aan toe. Die onderzoeken liggen er, aldus Mondt.

Of je als teler met zo’n installatie inderdaad de helft door Brussel kunt laten betalen, hangt er vervolgens helemaal vanaf of je wel of niet bij een erkende telersvereniging bent aangesloten. Als de duurzaamheidscategorie waarin de Molenaer valt goed is voor meer dan 20% van het totale ingediende budget, kan die 50% oplopen tot 80% subsidiabel.

Lees ook: Alle afzetorganisaties in GMO-opvolger SIG&F

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin