Doorgaan naar artikel

Nieuw platform gaat risico’s keten vroeg opsporen

Voedselveiligheidsrisico’s moeten vroeger in de keten worden opgespoord. Daarvoor richt RIVM een platform op met NVWA en Ctgb.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaan met Wageningen Food Safety Research (WFSR) samenwerken. Zij gaan internationale en Nederlandse signalen bundelen en verbinden om risico’s vroegtijdig op te sporen. Daarvoor blijven ze in overleg met sectororganisaties die zelf structuren hebben opgezet.

Het platform was een voorstel van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) dat nu is overgenomen door de ministers van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en LNV-minister Carola Schouten. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

Risico’s in AGF

Dat OvV-rapport in juni zette ook vraagtekens bij het toezicht op microbiologische risico’s in groenten en fruit. Het sectorsysteem Food Compass is volgens OvV vooral gericht op risico’s van bestrijdingsmiddelen. Ook RIVM heeft volgens de onderzoeksraad OvV mogelijk te weinig focus op microbiologische risico’s in groente en fruit. De OvV trekt die conclusie uit de risico’s die in de Verenigde Staten worden verbonden aan microbiologische besmetting van groente en fruit. In Nederland wordt door NVWA en RIVM deze risico’s niet groot geacht. Over de speciale aandacht voor groente en fruit in het op te richten platform, is geen passage in de brief opgenomen.

Technologie

De OvV geeft aan dat er een substantiële verbetering van de surveillance en bronopsporing en van de attributie van ziektegevallen aan voedselbronnen moet komen. Nieuwe diagnostische technologieën kunnen daarbij benut worden.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin