Doorgaan naar artikel

NVWA meldt succes in aanpak ToBRFV en andere plagen

Eind 2023 is de virusdruk van ToBRFV in Nederland afgenomen. NVWA schrijft dat toe aan haar strakkere aanpak. Ook op andere plantenziektes boekte NVWA resultaat.

Dat schrijft NVWA in haar Jaarbeeld 2023. Er is dat jaar veel energie gestoken in het beteugelen van het tomatenvirus ToBRFV. Zo is een onderzoek gestart naar de oorzaak van een zeer hoge virusdruk in een vroeg stadium van de teelt op sommige bedrijven, schrijft de NVWA. Dat ging over het onderzoek naar inzet van een illegaal vaccinatiemiddel. Bij dat onderzoek gaf NVWA aan stringente maatregelen op te zullen leggen in combinatie met versterkt toezicht. Dat heeft erin geresulteerd dat eind 2023 de virusdruk wat blijkt te zijn afgenomen, stelt de dienst.

Bedrijfsbezoeken

Al meer dan een jaar publiceert de NVWA geen overzichten meer van het aantal vondsten en ToBRFV-besmette bedrijven in Nederland. Dat de NVWA strakker op de bal zat met ToBRFV, blijkt wel uit het aantal bedrijfsbezoeken. Over alle plantaardige teelten nam dat toe van 4.123 inspecties naar 4.132 inspecties uit 786 bedrijven. Dat waren 3.670 inspecties in 2022.

Minder regels

De NVWA heeft in haar Europese werkgroepen sterk geijverd voor minder regels op sommige vlakken van plantgezondheid. Voor de virussen TRSV en ToRSV hoeven niet langer kostbare uitroeiingsacties te worden uitgevoerd als deze worden aangetroffen. De virussen kunnen vooral teelten in het fruit raken. Ook is Nederland erin geslaagd eisen zo aan te passen dat maatregelen bij vondsten van gevaarlijke plagen als Papillia japonico (Japanse kever) proportioneel zijn. Er bestond een schrikbeeld dat zo’n vondst tot forse handelsverboden en uitroeiingsverplichtingen zou leiden.

Veel werk

Veel werk komt nog op Nederland af. Nederland moet van Europa alle, voor Nederland relevante EU-quarantaineorganismen, gedurende tenminste een jaar onderzoeken. Ook voor exportgaranties is een aantal organismen onderzocht. Hier loopt Nederland tegen grenzen aan. “Het opnemen van nieuwe organismen in dit kader staat echter onder druk, omdat Europese verplichtingen steeds meer capaciteit opeisen”, zo schrijft de NVWA.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin