Doorgaan naar artikel

NVWA maakt inspectierapporten kersentelers openbaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 77 inspectierapporten openbaar gemaakt van middeleninspecties bij kersentelers van de laatste jaren. Het ministerie ziet dat de sector verbeteringen inzet.

De openbaarmaking is op verzoek van politieke partijen na de hoogoplopende discussie dit voorjaar over Exirel en Tracer. Die middelen mochten aanvankelijk niet gebruikt worden dit jaar bij kersen, maar het ministerie kwam daarop terug en stelde strenge voorwaarden voor de sector.

De inspecties bij kersentelers zijn door het ministerie vanaf 2019 op een rij gezet. De eerste jaren echter waren dat minimale aantallen en in 2021 werden gemengde inspecties uitgevoerd met hardfruit. De inspecties van 2023 waren puur op kersentelers gericht en van voldoende omvang om een beeld te vormen. Van de 31 inspecties voldeden 12 bedrijven niet aan de regels. Dat was toch een duidelijke verbetering ten opzichte van eerdere inspecties.

Vlekkeloze inspectierapporten

Uit de inspectierapporten valt op te maken welke overtredingen zijn aangetroffen. Het gaat bijvoorbeeld om het op voorraad hebben van niet toegestane middelen, onvolledige registratie, of het spuiten van resten van het middel Exirel in pruimen, het gaat ook om het ontbreken van de vereiste spuittechniek. Daarnaast zijn dus ook vlekkeloze inspectierapporten gepubliceerd. Daarbij kon de spanning bij een inspectie toch nog oplopen. Ook bij een vlekkeloos bedrijf wordt een keer geëist dat de inspectie alleen met politie wordt voortgezet.

Nu zegt de minister van Landbouw in een recente brief dat de sector goed lijkt in te spelen op zijn eisen. De Nederlandse Fruittelersorganisatie heeft de nodige stappen gezet. Zo krijgen alle telers, die één van de middelen bestellen, een flyer bij het middel. Op die manier wordt de teler nogmaals aangesproken dat zorgvuldige naleving van de voorschriften essentieel is. Ook wil de NFO met het ministerie in overleg hoe de naleving nog verder kan worden verbeterd en kan worden ingezet op robuustere maatregelen voor driftreductie.

Eisen driftreductie 2025

“Dit alles in ogenschouw nemend heb ik er voldoende vertrouwen in dat de naleving dit jaar nog verder zal verbeteren. Ik ga er overigens vanuit dat de fruittelers ervoor zorgen dat ze per 1 januari 2025 voldoen aan de eisen die ten aanzien van driftreductie worden gesteld. Dit kan door het aanschaffen van deze apparatuur”, schrijft landbouwminister Piet Adema.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin