Doorgaan naar artikel

Vrijstelling middelen kersen; sector moet met plan komen

De middelen Exirel en Tracer mogen dit jaar nog met een vrijstelling worden gebruikt voor de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg in de kersenteelt. De sector moet beloven niet nog een vrijstelling aan te vragen en moet met een plan van aanpak komen.

Dat heeft minister Piet Adema besloten, onder voorwaarden zoals gecontroleerde distributie van de middelen. De minister geeft geen algemene vrijstelling voor pruimen, blauwe bessen en druiven. Een aanvraag voor vrijstelling voor deze teelten wordt nog per teelt behandeld. Vaak is bij deze teelten innetting geen optie, zoals bij veel kersenpercelen. Zij zijn daardoor nog meer aangewezen op de middelen Tracer en Exirel.

Onbedekte kersenteelt

Bij het besluit van de minister is een brief aan de Nederlandse Fruittelersorganisatie opgenomen, met daarin ook de adviezen van NVWA en toelatingshouder Ctgb. Daaruit blijkt dat Ctgb vrijstelling alleen adviseert bij onbedekte kersenteelt. De NVWA adviseert zelfs ‘dringend’ de vrijstelling helemaal niet te verlenen.

Naleving is een probleem, stelt de NVWA. In 2021 en 2023 zijn inspecties uitgevoerd in kers. In 2021 werd bij 12 van de 13 inspecties een overtreding vastgesteld, waarbij niet voldaan werd aan de toepassingsvoorwaarden van de vrijstellingen, schrijft de NVWA.. De naleving in 2021 was 8 procent. Uit de definitieve resultaten van 2023 blijkt dat bij 8 van de 19 inspecties in kers overtredingen zijn vastgesteld. De naleving in 2023 was 58 procent.

Niet duidelijk is wat de aard van de overtredingen zijn en of de inspecties risicogestuurd zijn. Voor dit middel is hoogwaardige spuitinstallatie nodig, terwijl percelen kersen sterk verschillen. Er is nog hoogstam en onbedekte teelt. Een spuitzone van 4,5 meter is lastig uitvoerbaar omdat telers daarvoor bomen moeten kappen.

Vooruitgang naleving zorgt voor vrijstelling

Toch vindt minister Adema die vooruitgang in toepassing wel voldoende om de vrijstelling nog eenmaal te leveren. Wel waarschuwt hij de sector dat als de verbeteringen niet doorzetten, toekomstig veilig gebruik van de middelen lastig wordt. Adema wil van de NFO actie om de naleving te verbeteren en te komen met een plan van aanpak om de suzuki-fruitvlieg te bestrijden. Zo adviseert hij NFO voor Tracer een toelatingsaanvraag voor een kleine toepassing te doen. Dat sluit ook meer aan bij de toelatingen in bijvoorbeeld België. Voor Exirel loopt al een toelatingsprocedure.

De NFO voelt de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met de sector, toelatingshouders, het ministerie en het Ctgb om volgend jaar tot een reguliere oplossing/toelating te komen, zo schrijft de organisatie. “In andere landen is er ook een reguliere toelating, dus we streven ernaar om dit ook voor de Nederlandse kersenteelt te realiseren, voor aanvang van het teeltseizoen 2025. Samenwerking en innovatie zijn essentieel om de kersenteelt in Nederland op de lange termijn te kunnen waarborgen.”

Plan van aanpak is er al

De NFO benadrukt dat het van cruciaal belang is dat de voorschriften voor toepassing stipt worden nageleefd om de veiligheid van het gebruik en de bescherming van het milieu te waarborgen. De NFO blijft leden daarover informeren. “Als sectororganisatie hebben we reeds een plan van aanpak opgesteld, in nauwe samenwerking met experts en onderzoekers uit de sector, om alternatieve bestrijdingsmethoden te verkennen en te ontwikkelen. De NFO stelt alles in het werk om samen met het ministerie verdere invulling te geven aan dit plan en om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor de kersenteelt in Nederland.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin