Doorgaan naar artikel

Marktupdate 25 oktober: Vraag naar witte- en rode kool is constant

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

Bij witte- en rode kool is momenteel sprake van een vrij constante vraag. Het prijsniveau wordt momenteel als vrij normaal omschreven, zonder uitschieters naar boven of beneden toe.

Met een prijsniveau van 15 euro per 100 stuks ligt de prijs voor de maat 36 momenteel circa 10 euro lager dan vorig jaar rond deze tijd. Ten opzichte van 2014 is de prijs juist zo’n 5 euro hoger. Dat jaar bleven de prijzen vanaf half september vrij constant op een niveau van rond 10 euro tot het einde van het jaar, blijkt uit cijfers van Tuindersbelang. In 2015 werd vanaf eind oktober een dalende lijn ingezet naar 20 euro, waarna het niveau tot het einde van het jaar tussen 20 en 23 euro bleef. De maat 60 wordt momenteel met 17 tot 24 euro iets beter betaald dan de maat 36.

Wisselende prijzen

Bij de maat 36 is er sinds half augustus sprake van een geleidelijk stijgende prijs van 7 euro per 100 stuks naar 18 euro half oktober. Daarna zakte het iets tot de 15 euro van begin deze week.

De maat 60 ging tussen 15 en 25 augustus juist omhoog in prijs, van 17 naar 26 euro. Daarna zakte het weer naar 17 euro eind september/begin oktober om weer te stijgen tot 24 euro half oktober. Begin deze week werd 20 euro genoteerd.

Lichte kolen

Volgens het marktbureau AMI gaat Duitse wittekool momenteel vooral naar Scandinavië, waarbij de handel vrij sterk reageert op de prijsvorming. Van constante prijzen voor de zwaardere kolen tussen 2,5 en 3 kilo is daarom in Duitsland nog geen sprake. Daarvoor staat er ook nog teveel op het veld ter beschikking, van plantingen die niet voor de bewaring bedoeld zijn. Dat beeld wordt in Nederland bevestigd, in die zin dat er vooralsnog sprake is van kolen die aan de wat lichte kant zijn als het om het gewicht gaat.

Beschikbare arbeid

Hoewel dat in Duitsland ook het geval is, kiezen volgens AMI veel telers ervoor om de kool al wel in de bewaring te doen. Het nog uitstellen van de oogst kan daar niet veel langer meer duren, omdat de arbeidskrachten nu nog aanwezig zijn en de kans op vorst toeneemt in Duitse regio’s met een wat strenger landklimaat. Ook in Nederland speelt de beschikbaarheid aan arbeidskrachten, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, een rol bij de keuze tussen kool al in de bewaring stoppen of nog op het veld laten staan om ze nog wat zwaarder te laten worden.

Maak zelf specifiekere overzichten van de prijsverschillen tussen de jaren.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin