weblog

‘Moeten Polen nou wel of niet weer naar huis?’

Arbeidsmigranten zijn voornamelijk Polen en 44% ervan blijft in Nederland wonen. Of toch niet?

Het CBS kwam vorige week met cijfers over arbeidsmigranten. Hoeveel het er zijn, waar ze vandaan komen, wat voor banen ze vervullen en of ze ook wel weer vertrekken.

Die laatste statistiek was misschien nog het minst voor de hand liggend – verder weten we het immers wel ongeveer: het zijn er een hele hoop, ze komen nog steeds voornamelijk uit Polen en ze werken in de tuinbouw. Maar of ze misschien blijven hangen: van alle arbeidsmigranten die zich in 2011 bij een Nederlandse gemeente had ingeschreven was in 2016 59% vertrokken.

Wat telt het CBS allemaal mee?

Zoals altijd is het zaak te kijken wat hier nu precies wel en niet wordt meegeteld. Ook alle buitenlandse kenniswerkers doen mee in deze statistiek. Dat zijn de mensen die ook wel expats genoemd worden en die níét voornamelijk uit Polen komen, maar uit Duitsland, België en andere EU-landen, maar ook uit Amerika en Azië (met name India). Van die groep was na 6 jaar nog maar 30% in Nederland.

Bijna de helft na 6 jaar nog hier

Van wat het CBS de ‘overige arbeidsmigranten’ noemt was na 6 jaar nog 44% hier. Daarbij moet dan ook nog weer worden aangetekend dat in 2011 het aantal Poolse werkers in de tuinbouw dat zich bij de gemeente inschreef niet zo hoog was. Dat waren wellicht toen degenen die sowieso al van plan waren niet na een paar maanden alweer huiswaarts te keren. En dáárvan waren er in 2016 dus nog zo’n 8.000 in Nederland.

Van gastarbeider naar heikele kwestie

Toch is het een gevoelig cijfer. In de jaren 60 en 70 werd van de Marokkaanse en Turkse ‘gastarbeiders’ niet gedacht dat ze zich hier blijvend zouden vestigen. Toen dat toch het geval bleek werd het vervolgens in de jaren 90 de heikele politieke kwestie die het nog steeds is.

De toestroom van Polen, die dus ook lang niet altijd weer naar huis gaan, ligt gevoelig

Het Polen-meldpunt van Geert Wilders was in 2012 het eerste duidelijke signaal dat ook de toestroom van Polen, die dus ook lang niet altijd weer naar huis gaan, gevoelig ligt. Dat doet het nog steeds, gezien de ophef die er her en der lokaal is als er over huisvesting in Polenhotels wordt gepraat.

Meeste Polen in Westland

Zelfs in het Westland, waar de tuinbouw op inzet van Polen drijft, klinkt gemopper. Terecht, gezien het kaartje dat daar volgens het CBS het aantal laagbetaalde arbeidsmigranten het grootst is? Of in elk geval wás in 2011. Maar daar hebben we dan weer dat cijfer dat afhankelijk is van hoeveel buitenlanders zich inschreven bij de gemeente. En daar betoonde nou net de gemeente Westland zich al een aantal jaar geleden een voorbeeldgemeente in.

Cijfers heten hard te zijn. Maar met cijfers tot 8 jaar oud is het toch moeilijk om je nu een goed beeld te vormen over hoe het nu is. Laat staan over hoe heikel de kwestie van hier dan nog steeds wonende Polen over 20 jaar zou kunnen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.