Doorgaan naar artikel

Fruittelers Buren kunnen tot 50 plukkers op erf huisvesten

De Gelderse gemeente Buren kiest voor huisvesting van arbeidsmigranten op fruitbedrijven zelf tot maximaal 50 plekken, tijdelijk of permanent.

De derde fruitgemeente van Nederland (na Borsele en West-Betuwe) kan haar fruittelers na lange onduidelijkheid mogelijk snel zekerheid bieden. Buren kiest niet voor grootschalige huisvestingsprojecten voor de benodigde 680 plekken, maar voor huisvesting op de bedrijven voor zowel tijdelijke als jaarrond huisvesting. Daarbij kunnen telers een aanvraag doen voor maximaal 50 plekken per locatie, gebaseerd op de grootte van het bedrijf. Voor fruitteelt wordt 6,5 plekken voor migranten toegestaan per hectare, voor aardbeien 15 plekken. Voor het overige zachtfruit is dat 5 plekken per hectare teelt. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dit model. Volgende week neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Bert de Haan, bestuurder van fruitteeltorganisatie NFO met een bedrijf in de gemeente Buren, is blij met de lang verwachte duidelijkheid voor de bedrijven. Hij vroeg wel om bestaande situaties van huisvesting op de bedrijven soepel onder te brengen in het nieuwe beleidskader. Wethouder Martine de Bas verwacht daaraan te kunnen voldoen omdat er geen overlastsituaties bekend zijn bij deze bedrijven en deze grotendeels voldoen aan keurmerkhuisvesting.

Maak van de handhaving alsjeblieft geen razzia

De Haan vroeg de gemeente ook zorgvuldigheid bij het handhavingsbeleid. “Maak van de handhaving alsjeblieft geen razzia. Kom niet met grote groepen handhavers de boomgaarden in de oogsttijd bezoeken. Doe dit in overleg met de fruittelers en boomkwekers. De telers van de toekomst zijn er bij gebaat dat de arbeidsmigranten ook volgend jaar terugkomen. Ze zullen dan ook goed voor hen willen zorgen.”

Scheiding tussen arbeids- en huurcontract

De gemeente Buren kiest ervoor bij de vergunning voor de woonplekken een scheiding te eisen tussen een arbeidscontract en het huurcontract. Werknemers krijgen daardoor een opzegtermijn van een maand voor hun verblijf op het bedrijf.

De NFO-bestuurder vroeg verder om de verblijfsbelasting die eerder ‘de ondernemers door de strot zijn geduwd’ te koppelen aan het nachtregister dat opgezet moet worden. De Haan vreest dat telers nog meer lasten krijgen opgelegd om de kosten voor het huisvestingsbeleid van de gemeente te dragen. De gemeente gaat het handhavingsbeleid nog uitwerken. Daar zitten voor de gemeente kosten aan waardoor de gemeenteraad hier nog over gaat besluiten.

‘20 plekken zorgt voor betere spreiding’

In de gemeenteraad vroeg oppositiepartij D66 om een standaardmaximum van 20 plekken toe te staan aan telers en bij grote bedrijven via maatwerk tot maximaal 50 plekken te komen. Dat zou een eerlijker verdeling van de benodigde huisvesting leiden. Die partij vreest dat met 50 plekken per locatie de benodigde 680 plekken te snel worden opgevuld door relatief weinig bedrijven.

Ook zou een maximum van 20 het buitengebied ontlasten, waar nu veel verkeersdrukte wordt verwacht. In de gemeenteraad leeft die angst verder niet. Ook zijn ze niet bang dat de tijdelijke wooneenheden buiten de werkpieken worden verhuurd aan ander personeel van andere bedrijven. In de gemeente Buren is de fruitteelt vooral geconcentreerd aan de oostkant. Met name in Ingen zijn enkele grote spelers in de fruitteelt.

Lees meer over arbeid in de tuinbouw

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin