Doorgaan naar artikel

Nederlander positief over baan bij boer of tuinder

Het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht is op 16 april gelanceerd. Uit vooronderzoek blijkt dat 28% van de Nederlanders open staat voor een baan in de land- en tuinbouw.

Volgens Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO, is het belangrijk dat alle sectoren zich verbonden hebben aan dit platform. “Alle sectoren hebben ook een eigen pagina op het platform gekregen. Samen hebben we een sterker verhaal en kunnen we meer geluid maken om werknemers naar onze sector te trekken.”

Weinig bewust van tuinders als werkgever

Uit onderzoek door Colland Arbeidsmarkt blijkt dat Nederlanders zich weinig bewust zijn van tuinders en boeren als werkgever. Maar 6% van de ondervraagden is zeker open voor een baan op een agrarisch bedrijf en 22% misschien. Zij voelen ze vooral aangetrokken door werken in verbinding met de natuur of dieren, veel afwisseling en vrijheid in het werk en het feit dat werk in de land- en tuinbouw ertoe doet. In het onderzoek komt naar voren dat de werkwillige respondenten geen heel duidelijke voorkeur hebben voor een deelsector. Verder is het zo dat alle leeftijden en zowel mannen als vrouwen belangstelling hebben, maar de piek ligt bij 35-54 jaar. Ook alle opleidingsniveaus hebben interesse, maar de piek ligt bij hoger opgeleiden.

Nu primaire bedrijven, straks de keten

“Alle primaire land- en tuinbouwsectoren zien de meerwaarde in dat het beter is om als gezamenlijke land- en tuinbouw op te trekken en een onderverdeling volgens deelsectoren los te laten”, aldus projectleider Mirthe Post van LTO Noord. Om de basis van het verhaal te leggen, is gestart vanuit de primaire land- en tuinbouwsectoren. Dit was ook de nadrukkelijke wens vanuit deze sectoren. Nu het platform staat, gaat er nagedacht worden over eventuele uitbreiding naar andere schakels in de keten en andere doelgroepen, zoals scholieren en internationale medewerkers, aldus Post.

Geen imagoprobleem

Dat de land- en tuinbouw met een imagoprobleem zou kampen, komt in het onderzoek niet naar voren. “Veel mensen zijn eerder onbekend met de sector dan dat ze er negatief over oordelen. Ze denken dat boeren en tuinders hun bedrijf runnen met de familie en nauwelijks personeel hebben. Dat boeren en vooral tuinders veel werkgelegenheid bieden met een grote diversiteit aan functies staat niet op hun netvlies”, uit de projectleider.

Daarom is er een beroepengids op het platform geplaatst en een keuzetool die mensen koppelt aan functies die bij hen zouden passen. Mochten potentiële werknemers behoefte hebben aan een specifieke functie in een bepaalde sector, dan wordt er doorverwezen naar de sectorpagina waarbij ook een contactpersoon vermeld staat. Daarnaast vertellen verschillende zij-instromers, onder meer op het platform hoe zij de overstap hebben ervaren en hoe de agrarische sector hen bevalt. Met een advertentiecampagne via sociale media en fysieke buitenreclame, worden ten slotte potentiële werknemers naar de website geleid.

Gratis vacatures plaatsen

Werkgevers kunnen gratis vacatures plaatsen op het platform Beter Uitzicht. Groot voordeel voor werkgevers is dat hun vacature als extra service wordt doorgeplaatst naar relevante andere vacaturesites als Indeed. “Naast dat we individuele werkgevers willen ondersteunen, is de gezamenlijke vacaturebank ook een boodschap dat we een sector zijn die werknemers zoekt. Op dit moment verwijzen partijen als het UWV bijvoorbeeld nauwelijks door naar vacatures in onze sector, omdat zij gewoonweg geen beeld hebben van welke vacatures er zijn. Dat willen we veranderen.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin