Glas

Nieuws

Kassen tellen mee in keuze tracé warmtenet

Zuid-Holland moet een voor de glastuinbouw belangrijke tracékeuze maken voor een warmtenet van havenwarmte.

Deze maand verwacht de provincie Zuid-Holland voor het eerst een advies te bespreken voor een trajectkeuze in Zuid-Holland. Het gaat tussen de Zuid-Hollandse alternatieve warmtetrajecten Leiding over Oost en Leiding door het Midden. Die trajectkeuze is belangrijk voor kansen voor glastuinders om aan te haken en zo te verduurzamen.

Alternatieven doorrekenen

lngenieursbureau Bilfinger Tebodin rekent in opdracht van Warmtebedrijf Rotterdam en Gasunie de vergelijking door tussen deze twee warmtetracés. Dat schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu van Zuid-Holland in een brief aan provinciale staten. In een toelichting stelt haar woordvoerder dat in de afweging tussen deze twee tracés ook het belang van de glastuinbouw wordt meegewogen. “De alternatieven worden met elkaar vergeleken, waarbij onderzocht wordt welke route maatschappelijk het meest wenselijk is, uiteraard naast de kosten van deze alternatieven.”

De warmtebenutting van de mogelijke leidingen wordt doorgerekend, zegt de woordvoerder. “De maatschappelijke vraag richt zich onder andere op het potentieel van gemeenten. We kijken daarbij ook naar de kansen voor aanhaking van glastuinbouw op enige termijn.” De woordvoerder kon niet zeggen wat de toekomstmogelijkheden zijn voor het traject dat straks niet als beste uit de vergelijking komt.

Meer prioriteit warmtenet

De provincie werkt al jaren met onder meer Gemeente Rotterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam aan de benutting van havenwarmte uit Rotterdam. Dat kreeg recent meer prioriteit door de klimaatplannen via betrokkenheid van het ministerie van EZK en Gasunie. Onderzocht wordt nu wat een goede volgende stap is op de aanleg van het traject Warmtelinq; de Leiding over Oost of de (verlengde) Leiding door het Midden.

Of registreer je om te kunnen reageren.