Glas

Achtergrond

Klantenwerving voor restwarmte in Westland van start

Warmtebedrijf Westland biedt telers in het westen van Zuid-Holland een contract aan om zich aan te sluiten bij hun toekomstig warmtenetwerk. Glastuinbouw Nederland en energieadviseur Nife plaatsen kanttekeningen.

In het Westland is de werving van klanten om restwarmte af te nemen begonnen. Sinds december heeft Warmtebedrijf Westland enkele tientallen individuele telers gecontracteerd, en dat aantal groeit. De intentie is om tuinbouw te voorzien van warmte, CO2 en gietwater uit de Rotterdamse haven. Volgens het contract mag er na ondertekening niet meer worden onderhandeld met andere toekomstige leveranciers van warmte. Zo’n andere leverancier is Energie Transitie Partners (ETP), een verbond van gemeente Westland, provincie Zuid-Holland, Capturam en HVC.

’Teken niet te snel’

“Eerst waren we enthousiast over Warmtebedrijf Westland, maar nu niet meer”, zegt Sjors de Bruijn, adviseur bij Nife Energieadvies. In het gebied waar tuinders werden benaderd, is een derde klant bij Nife. “We staan achter het idee van een warmtenetwerk in het Westland, maar dit belang is te groot om te worden getrokken door één private partij, met wellicht een investeerder achter zich die geen banden heeft met de glastuinbouw. Ik zie liever dat partijen hun krachten bundelen, zoals gebeurt in Warmtesysteem Westland van ETP.” Nife heeft zijn klanten geadviseerd om vooralsnog niet te tekenen.

Ook Glastuinbouw Nederland vindt het niet handig wanneer individuele bedrijven zich nu al binden. “Er gebeurt zoveel op energiegebied. Misschien komen er binnen een jaar betere opties voorbij”, zegt Hans van den Berg, procesmanager Warmte.

‘Draagvlak uit gezamenlijke tuinbouwbedrijven’

“Telers moeten samen kijken wat de beste invulling is voor de warmtevraag in hun gebied”, adviseert Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland. Hij noemt Warmtesysteem Westland van ETP een goed plan. Dit is gebaseerd op een netwerk waarin aardwarmteclusters worden gekoppeld aan havenwarmte. “De eerste stap hiervoor is vaak het ontwikkelen van een geothermiecluster. Voor de beste oplossing met maximaal draagvlak is het belangrijk dat dit proces vanuit de gezamenlijke tuinbouwbedrijven plaatsvindt, in zoveel mogelijk gebieden in het Westland.”

Lees verder onder de foto

Het lassen van buizen voor de aanleg van een warmtenetwerk in het Westland. - Foto: Joef Sleegers
Het lassen van buizen voor de aanleg van een warmtenetwerk in het Westland. - Foto: Joef Sleegers

Wij houden de duurzame transitie niet tegen

Warmtebedrijf Westland laat weten dat het sinds de zomer van 2018 onderdeel is van Warmtesysteem Westland, en dat ook ondersteunt. Na ondertekening van het contract zouden telers nog steeds mogen onderhandelen met bestaande en nieuwe geothermiebronnen. “Dat geldt ook voor onderhandelingen met andere CO2-leveranciers”, aldus directeur Gerard Hofman. “Wij houden de duurzame transitie niet tegen.”

ETP: ‘bijna Westland-dekkend’

Marco van Soerland, directeur van ETP, beaamt dat sprake is van ’een zekere afstemming’ tussen beide partijen. “Maar ik denk dat ze handtekeningen ophalen in gebieden waar wij volgend jaar aardwarmte willen ontwikkelen. Wij zijn bijna Westland-dekkend bezig. Zelf werken we businesscases uit met verschillende warmtecoöperaties, bepalen we samen de tarieven, in alle transparantie. Mensen die nu tekenen, kunnen straks wellicht niet meer meedoen. Ik hoop dat elke ondernemer zich goed realiseert waar hij zijn handtekening onder zet.”

Alliander DGO teruggetrokken

Warmtebedrijf Westland heeft in 2017 een intentieverklaring getekend met Alliander DGO om een netwerk voor restwarmte aan te leggen in het gebied. In juni 2018 heeft Alliander DGO, omgedoopt tot Firan, zich echter teruggetrokken uit de samenwerking. De andere partner, Evides, is nog steeds betrokken bij het project voor de uitkoppeling van warmte en de levering van gietwater. “De ontwikkeling gaat gestaag door, en deze is niet afhankelijk van het aan- of afhaken van één partij”, stelt een woordvoerder.

Leveren vanaf 2022 of toch 2023

Het contract vervalt als Warmtebedrijf Westland niet in staat is om de warmte tegen het overeengekomen bedrag te leveren voor een bepaalde datum. Aanvankelijk was dat 21 oktober 2021, maar die datum is opgeschoven naar 21 oktober 2022 met een uitloop van een jaar. Dat is vooral gebeurd om marketing-technische redenen, aldus het warmtebedrijf. “Wij hebben ervoor gekozen om elke glastuinder in de doelgebieden individueel te benaderen.”

‘Benieuwd hoe warmtebedrijf die afspraken gaat waarmaken’

“Ik ben benieuwd hoe Warmtebedrijf Westland die afspraken gaat waarmaken”, zegt Evelien Brederode, programmamanager Energietransitie bij Capturam. “De pijpleiding vanuit de haven, die via Delft naar Den Haag gaat lopen, zal niet eerder dan 1 januari 2023 warmte kunnen leveren. Hier kan het Westland een aftakking op krijgen. Mogelijk komt ook vanuit Europoort een leiding onder de Nieuwe Waterweg door, maar dan zijn we zo 10 jaar verder. Als Warmtebedrijf Westland dus warmte wil gaan leveren vóór die datum, dan zal ze daar waarschijnlijk andere bronnen voor moeten zoeken. De vraag is welke bronnen dat zijn, en of de tuinbouw daarmee duurzamer wordt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.