Doorgaan naar artikel

Minister Adema opent onderzoek naar CO2-winning

Landbouwminister Piet Adema heeft het Innovatie en Demonstratie Centrum CO2 uit Buitenlucht geopend.

Op weg naar een duurzame en klimaatneutrale glastuinbouw zijn nieuwe CO2-bronnen nodig. CO2 uit buitenlucht kan daarbij een interessante optie zijn. Bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research in Bleiswijk is daarom het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) CO2 uit Buitenlucht geopend. Hier zullen achtereenvolgens zes technieken voor CO2-winning uit buitenlucht beproefd en vergeleken worden, elke techniek ongeveer een half jaar lang.

Met dit IDC willen we toeleveranciers alvast de gelegenheid geven om te laten zien wat deze techniek voor de glastuinbouw kan betekenen

Dennis Medema van Glastuinbouw Nederland: “We zijn van over de hele wereld benaderd door bedrijven die een techniek voor CO2-winning uit buitenlucht hebben. De haalbaarheid daarvan voor toepassing in de praktijk is er nog niet. Maar met dit IDC willen we toeleveranciers wel alvast de gelegenheid geven om te laten zien wat deze techniek voor de glastuinbouw kan betekenen. Telers hebben hier ook echt om gevraagd. Ze zien dit als een belangrijke oplossing voor hun komende energie-voorziening.”

Beoordeling op kwaliteit en haalbaarheid

Projectleider en onderzoeker Alexander Boedijn van WUR Glastuinbouw hoopt dat het onderzoek antwoord gaat geven op een aantal vragen over direct air capture van CO2. “Is die CO2 zuiver genoeg, of zitten er schadelijke bijgassen bij? Hoeveel CO2 kan elke techniek produceren, en wat kost het aan kWh elektriciteit om zo’n kilo CO2 te winnen? En hoe kun je de nieuwe techniek integreren in de praktijk, bijvoorbeeld met gebruik van een CO2-buffer?”

Voor de kwaliteitsbeoordeling wordt een afdeling komkommer met de CO2-afvangtechnieken vergeleken met een referentie-afdeling met zuivere OCAP-CO2. Daarnaast wordt de kaslucht bemonsterd en beoordeeld op eventuele schadelijke bijgassen. Dat gebeurt met gevoeliger apparatuur dan in de praktijkteelten gangbare CO2-‘snuffelpalen’.

De eerste techniek die komende periode beoordeeld gaat worden, is de Skytree Cumulus. Waarbij er door de toeleverancier al gewerkt wordt aan een nog efficiëntere variant speciaal voor de glastuinbouw, waar het huidige apparaat nog vooral gericht is op vertical farming toepassingen.

De nieuwe CO2-winningstechnieken gaan in een komkommerteelt beproefd worden. De nieuwe CO2-winningstechnieken gaan in een komkommerteelt beproefd worden.

Trots op de glastuinbouwsector

Minister Adema opende het IDC CO2 uit buitenlucht officieel. Hij is trots op de glastuinbouwsector, die zo ambitieus bezig is om in 2024 klimaatneutraal te worden. “Welke andere sector doet dat ook? Bij mij is die niet bekend.” Hij geeft dan ook aan de glastuinbouwsector graag te ondersteunen, hoewel hij beseft dat dezelfde overheid ook wel eens als lastig wordt ervaren door telers.

Adema hoort politici soms hele grote ambities uitroepen, zoals het al in 2030 al klimaatneutraal zijn. “Maar mijn oproep, aan een nieuwe politieke constellatie die bezig is een kabinet te vormen, is: laten we het doen op een manier die haalbaar en realistisch is. De mogelijkheden moeten er ook voor zijn. Enig realisme is van buitengewoon belang.”

Geen extra lasten

Hoe kijkt Adema aan tegen nog eens extra lastenverhoging voor de glastuinbouw door het EU-emissiehandelssysteem ETS-2? De bewindsman ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de glastuinbouw haar in een convenant afgesproken CO2-doelen niet zal gaan halen. Hij vindt het daarom belangrijk dat de sector de tijd krijgt om haar doelen waar te maken. Het unieke eigen CO2-sectorsysteem geeft volgens hem voldoende stimulering en druk om dat te regelen. “Het is belangrijk om met dat systeem verder te gaan. En dus niet meer nog extra te gaan vragen. Het is belangrijk dat je als overheid stabiel bent.”

Beschikbaarheid CO2-bronnen

De discussie rond grootschalige ondergrondse CO2-opslag (CCS, Carbon Capture and Storage), die het onaantrekkelijker voor de industrie maakt om voldoende CO2 beschikbaar te stellen voor de glastuinbouw, is bij Adema ook bekend. “Wat mij betreft is ondergrondse CO2-opslag echt een ‘end-of-pipe’ oplossing, de laatste trede als het niet anders kan. Maar als de glastuinbouw CO2 nodig heeft, en je kunt het leveren, dan moet dat voorrang krijgen.”

Adema: "Deze glastuinbouwsector is heel belangrijk voor Nederland en wereldwijd." Adema: "Deze glastuinbouwsector is heel belangrijk voor Nederland en wereldwijd."

Belangrijke sector

Adema sluit af: “Deze sector is heel belangrijk voor Nederland en wereldwijd. Als je in het buitenland bent, besef je pas hoe graag iedereen kennis over de glastuinbouw uit Nederland wil opdoen. Het is een sector van wereldklasse, die een belangrijke bijdrage levert aan de voedselvoorziening. Met een voorbeeldfunctie voor het buitenland. Dat moet zo blijven. Iedereen heeft ruimte om zijn mening te geven, maar de eerder gemaakte opmerking van directeur Klaas Knot van de Nederlandse Bank, over dat we maar afscheid moeten nemen van de Nederlandse glastuinbouw, vond ik dan ook geen passende opmerking.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin