Doorgaan naar artikel

Warmtenetten tuinbouw niet beperkt in waarborgfonds

Een waarborgfonds om de aanleg van warmtenetten vlot te trekken blijft open staan voor glastuinbouwprojecten. Voorstellen om dat te beperken voor glastuinbouw zijn vervallen.

Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). PBL keek naar voorstellen voor inzet van middelen uit het Klimaatfonds en de uiteindelijke voorwaarden voor een waarborgfonds, een soort garantiefonds voor warmtenetten. In voorstellen voor het meerjarenprogramma Klimaatfonds was aanvankelijk een voorwaarde opgenomen die moest voorkomen dat warmtenetten voor woningen verdrongen worden door warmtebedrijven die primair leveren aan de glastuinbouw.

Een waarborgfonds heeft belang bij deelname van een hoog aantal kwalitatief goede warmtenetprojecten om risico’s te kunnen spreiden

Bij de voorstellen voor het meerjarenprogramma Klimaatfonds werd de nadruk gelegd op het aanleggen van warmtenetten in de gebouwde omgeving en leek glastuinbouw te worden achtergesteld. Het PBL stelt in een advies dat daar een nadeel aan kleeft. “Een waarborgfonds heeft belang bij deelname van een hoog aantal kwalitatief goede warmtenetprojecten om risico’s te kunnen spreiden. Het kan daarom nadelig zijn om deelname van warmtebedrijven die primair leveren aan de glastuinbouw te beperken.” Dat is overgenomen in de voorwaarden voor het uiteindelijke waarborgfonds.

Dat waarborgfonds bevat € 250 miljoen voor de periode tot 2030. Het zou genoeg moeten zijn om 80 tot 90 procent van de kosten bij de aanlegfase te dekken. Hiermee neemt de Rijksoverheid een belang in nieuwe warmtenetten. Een waarborgfonds staat garant voor rente- en aflossingsverplichtingen van warmtebedrijven. Dat maakt het makkelijker vreemd vermogen aan te trekken tegen gunstiger voorwaarden.

MEI-regeling niet opgehoogd

In het meerjarenprogramma Klimaatfonds is een aanvraag niet opgenomen voor meer geld voor de subsidieregeling voor innovaties in de glastuinbouw (MEI-regeling). Daarvoor was € 36 miljoen aangevraagd uit het Klimaatfonds. Volgens PBL zou € 3 miljoen van de aanvragen per jaar bestemd zijn voor toepassingen van groene waterstof in de glastuinbouw. PBL acht toepassing van waterstof voor laagwaardige warmte niet voor de hand liggend, vanwege de hoge kosten. De MEI-regeling zou zich meer moeten richten op projecten voor energiebesparing, stelt ook PBL. Het is bovendien niet duidelijk of ophoging leidt tot meer voldoende uitgewerkte projecten. Verder wordt niet duidelijk waarom aanvullende ondersteuning voor innovatieve technieken nodig zijn, als er al besparingsproducten beschikbaar zijn. De MEI-regeling loopt momenteel en ontvangt middelen vanaf de LNV-begroting.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin