Glas

Nieuws

Proces warmteleiding met tak Westland start na de zomer

Zuid-Holland begint na de zomer met een provinciaal inpassingsplan voor de warmteleiding door het midden met potentiële tuinbouwwarmte.

De Leiding door het Midden (LdM) moet een warmteleiding worden van private investeerder Eneco. Deze is gepland tussen Vlaardingen en Den Haag via Delft. Voor die leiding is een aftakking naar Westland voorzien voor levering voor tuinbouw.

Klik onderaan het artikel op de pfd voor een kaartje

Die leiding is dus geen publiek project zoals de geplande Leiding over Oost, die glasgebieden in Oostland kan verwarmen. In de toekomst moeten beide leidingen wel onderdeel worden van een warmterotonde. De aanleg van die leiding over Oost is vertraagd door problemen bij het verantwoordelijke Warmtebedrijf Rotterdam. Zowel Rotterdam als provincie Zuid-Holland lopen als aandeelhouders vele miljoenen euro’s risico bij de aanleg van dit traject.

Provinciaal Inpassingsplan

Voor de Leiding over Midden met een mogelijke vertakking naar Westland start de provincie na de zomer een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dat beschermt het tracé tegen ongewenste activiteiten waarmee graafschade voorkomen kan worden. De aandelen van LdM CV zijn nu nog voor 100% in handen van Eneco, maar worden in de toekomst ook in een onafhankelijk warmtebedrijf ondergebracht. De gemeenten langs het tracé bepalen daarnaast via transparante procedures welke partijen betrokken zullen zijn bij de toekomstige warmtenetten in die gebieden.

Trias Westland levert warmte

Afgelopen week werd verder bekend dat in Westland een warmtenet in gebruik is genomen. Trias Westland heeft de eerste warmte geleverd aan 25 tuinders in Naaldwijk uit een aardwarmtebron. Er is nu ruimte en vraag naar een tweede aardwarmtebron voor dit project Trias Westland.

Of registreer je om te kunnen reageren.