Glas

Nieuws

Westland: Platform migranten onderzoekt uitbuiting

De gemeente Westland laat via bureau Lexilu.work arbeidsmigranten interviewen over mogelijke uitbuiting en huisvestingszaken.

Het onderzoeksbureau is een platform in oprichting voor arbeidsmigranten. De gemeente Westland wil met dit onderzoek meer inzicht in hoe arbeidsmigranten hun verblijf in Westland ervaren. Westland helpt op die manier ook een platform ontstaan waar voorlichting aan arbeidsmigranten wordt gegeven. Het bureau heeft volgens de gemeente meer ervaring met het interviewen van arbeidsmigranten via een tolk. Op de website van Lexilu.work staat een toegang tot een enquête van 5 minuten die met een toegangscode van een flyer kan worden ingevuld.

Afgewenteld op arbeidsmigranten

Op de website beschrijft Lexilu hoe zij de situatie voor arbeidsmigranten inschat, tegen de achtergrond van een grote hoeveelheid uitzendbureaus die zich handhaven in een markt die vraagt om steeds lagere prijzen. “De hiervoor benodigde kostenbesparingen worden niet zelden afgewenteld op de arbeidsmigranten. Door hun zwakke positie komen zij hier weinig tegen in verweer. Onderzoek door Comensha en Fairwork laat zien dat maar zo’n 1 op de 6 arbeidsmigranten die zich bewust is van onrechtmatigheden hiermee naar de instanties gaat”, schrijft het platform. Lexilu wil inzichten verbinden over arbeidsomstandigheden, uitzendbureaus en inleners met elkaar, zodat arbeidsmigranten ‘gefundeerde beslissingen kunnen nemen over waar en via wie ze willen werken’.

Geen uitbuiting

In 2018 liet Westland al een verkenning uitvoeren naar de positie van arbeidsmigranten. De resultaten leidden toen tot enige ophef, maar de conclusie was feitelijk dat niet goed kan worden ingeschat hoe groot de problemen zijn van onderbetaling en slechte huisvesting. Met dit onderzoek wil Westland het inzicht vergroten. De Inspectie SZW gaf overigens vorig jaar aan dat geen uitbuiting in Westland is geconstateerd. Dat is een zwaarder vergrijp dan het overtreden van bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet.

Of registreer je om te kunnen reageren.