Spoelen van peen in een spoelerij. - Foto: Ruud Ploeg

Markt: Moeizame afzet van peen

B-peen wordt voor zo’n € 7 tot € 8 per 100 kilo verkocht en in grovere peen is nauwelijks handel.