Compost uitrijden over een perceel waar suikerbieten stonden. Bodemleven kan hierop overleven zolang er geen gewas op het land staat. - Foto: Henk Riswick

Wees zuinig op het bodemleven

Een evenwichtig bodemleven maakt de grond en de gewassen weerbaar tegen ziekten en plagen.