Doorgaan naar artikel

Meer geld voor warmteleiding naar glasbedrijven

Het ministerie van LNV verhoogt het budget voor de subsidieregeling Warmte-infrastructuur glastuinbouw van € 12,5 miljoen naar € 27 miljoen.

Dat maakt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Piet Adema bekend. De regeling staat al open sinds 1 februari 2023 en loopt tot en met 30 augustus 2024. Met het geld wil Adema de energietransitie in de glastuinbouw ondersteunen. Dit moet gebeuren door het subsidiëren van warmte-infrastructuur voor het leveren van duurzaam opgewekte warmte aan de glastuinbouw. Het gaat daarbij om ondersteuning van een investering in een warmtenet voor glastuinbouwondernemingen, of investeringen in ondersteunende warmte-infrastructuur. Daarbij valt te denken aan koppelingen tussen warmtenetten en seizoensopslag van warmte.

Adema maakt de vergroting van het budget van de regeling bekend in de Staatscourant. Deze ophoging is mogelijk vanwege extra middelen uit het Klimaatfonds.

Intentieverklaringen tuinders nodig

Een van de voorwaarden is dat de onrendabele top van het project niet lager is dan 25% van de subsidiabele kosten. Ook moet minimaal 60% van het vermogen dat nodig is voor warmtelevering worden afgenomen door glastuinbouwondernemingen. Daarvoor zijn intentieverklaringen of intentieovereenkomsten van glastuinbouwondernemers nodig bij de aanvraag. Per aanvraag is de maximale subsidie € 125.000.

Naast een aanlegsubsidie stelt LNV ook een waarborgfonds in voor warmtenetten. Bij het ontwerp van die regeling werd aanvankelijk gedacht aan het beperken van glastuinbouwprojecten. De vrees bestond namelijk dat deze ander projecten in gebouwde omgeving zouden wegdrukken. Dat is niet het geval.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin