Doorgaan naar artikel

Biostimulant geeft koolplant ‘blitzstart’

Door alle neerslag in de afgelopen maanden kende het plantseizoen geen makkelijke start. Op een aantal percelen is nog sprake van wateroverlast en structuurschade. De biostimulant Utrisha Rhizo kan (kool)planten helpen onder deze omstandigheden toch een ‘blitzstart’ te maken.

De biostimulant Urtisha Rhizo van Corteva bestaat uit een combinatie van twee verschillende lactobacillus-bacteriën. De twee stammen zijn Lactobacillus farciminis en Lactobacillus rhamnosus. De stammen groeien in symbiose met het wortelmilieu en bevorderen de opname van elementen en daarmee ook de weggroei van een plant.

Werking van de bacteriën

Wanneer er water bij de biostimulant Utrisha Rhizo komt, worden de lacotbacillus-bacteriën geactiveerd en gaan ze zich vermeerderen. Hun eerste voedingsbron is het melkpoeder waarop deze bacteriën zich in het product bevinden. De bacteriën kunnen zich zowel in zuurstofrijke als -arme omstandigheden vermeerderen. Bij een toepassing op de planten gaan deze bacteriën zich vestigen in de rhizosfeer, oftewel rond de wortels van de plant. Als ze zich daar gevestigd hebben, ontstaan een drietal positieve effecten.

Omdat de bacteriën voor een lichte pH-daling rondom de wortelzone zorgen, worden nutriënten makkelijker opneembaar voor de plant. Dat zorgt voor een vlottere weggroei. Ook zorgt de productie van EPS (exopolysacchariden) voor een verhoogde bodemmicrobiële activiteit en een bio-film. Nutriënten komen hierdoor vrij uit organisch materiaal en worden gebonden. Later komen ze weer vrij voor de plant. Door de productie van indolazijnzuur stimuleren de bacteriën het wortelgestel en wordt nitraatoxide gevormd. Die stof geeft de plant als het ware het sein dat de wortels kunnen gaan groeien.

Praktijk toepassing in kool

Utrisha Rhizo kan op de trayplaat worden aangegoten of tijdens het planten met de zogenoemde Shot-Per-Plant-methode worden toegediend. Daarvoor is wel een plantmachine nodig die over deze techniek beschikt. De biostimulant is te combineren met alle ‘gangbare’ middelen die als trayplaatbehandeling of Shot-Per-Plant-toepassing gebruikelijk zijn. De adviesdosering bij de Shot-Per-Plant-methode is 1 kilo per hectare. Het is aan te raden om het product eerst op te lossen in een klein volume water. Vervolgens kan de oplossing in de spuittank. Zorg er al roerende voor dat de oplossing zich goed in de tank verdeelt.

Ervaring Jaap Bos

Achter het wiel zit de stalen tank van 30 liter; daarboven de witte voorraadtanks van elk 150 liter.
Achter het wiel zit de stalen tank van 30 liter; daarboven de witte voorraadtanks van elk 150 liter.

Spruitkoolteler Jaap Bos in Nieuw-Beijerland (Z.-H.) doet dit jaar voor het eerst ervaring op met Utrisha Rhizo. “Ik heb wat proefresultaten van het middel gezien en naar aanleiding van de resultaten besloten om het zelf eens te gaan uitproberen.” Hij dient het toe tijdens het planten met de plantmachine. “Ik heb al gezien dat aan de kant van de potjes waarop het middel terechtkomt, de wortels eerder uit het potje groeien dan aan de andere kanten. Het plantje kan dus al snel aan de groei gaan. Omdat het middel door het plantje wordt opgenomen, zie je iets later de wortels ook op andere plaatsen uit het potje groeien. Het resultaat is een vlotte aanslag en weggroei. In hoeverre dat doorwerkt in de groei tijdens het seizoen weet ik nog niet, maar de start is in ieder geval goed. Misschien hoeven we minder te bemesten of hebben de planten minder last van de matige bodemstructuur. Door alle neerslag en nauwelijks vorst is die op dit moment in ieder geval niet al te best.”

Het resultaat is een vlotte aanslag en weggroei

Jaap Bos dient bij het planten 1 cc oplossing per plant toe.
Jaap Bos dient bij het planten 1 cc oplossing per plant toe.

Bos lost het poeder vooraf in een maatbeker op. De oplossing gaat op de plantmachine in een stalen tank van 30 liter en wordt aangevuld met water. Hiertoe heeft hij twee voorraadtanks met een totale inhoud van 300 liter op de plantmachine gemonteerd. Met een tank van 30 liter doet Bos ongeveer een hectare met daarop 30.000 planten. Hij dient dus 1 cc oplossing per plant toe. “Het zou wel makkelijker werken als het middel vloeibaar zou zijn.”

Ervaring Jelle Knibbe

Adviseur Jelle Knibbe van CZAV deed vorig jaar al ervaring op met de toepassing van Utrisho Rhizo bij het planten van spruitkool. “Wat ik zie is een snellere wortelontwikkeling en meer wortels bij de planten. Dat leidt tot een betere weggroei en een meer uniforme stand. Of dat ook leidt tot hogere producties kan ik niet zeggen, want het zijn praktijkervaringen waarbij alle planten behandeld zijn, maar een goede weggroei is sowieso heel belangrijk. De ervaring leert ook dat een plant die makkelijk aan de groei gaat, weerbaarder is tegen ziekten en plagen.”

Of dat ook leidt tot hogere producties kan ik niet zeggen, want het zijn praktijkervaringen waarbij alle planten behandeld zijn

Met de ervaringen van afgelopen jaar in het achterhoofd adviseert Knibbe de toepassing dit jaar op grotere schaal. Of dat op de tray is of op de plantmachine, maakt Knibbe in principe niet uit. “Het effect is hetzelfde, de toepassing op de plantmachine is wellicht wat makkelijker uitvoerbaar, maar het vergt wat aanpassingen op de plantmachine.”

Ook uit eigen ervaring weet Knibbe dat het goed oplossen van Utriho Rhizo even aandacht vraagt. “De bacteriën in de biostimulant zitten geformuleerd op melkpoeder als voedselbron. Het is daarom niet zo vreemd dat er een melkachtige oplossing ontstaat. Dat ziet er in eerste instantie wat bijzonder uit, maar als je het eerst oplost in bijvoorbeeld een emmer en dan vervolgens in de tank nog aanvult met water, dan is het goed te doseren op de tray over de planten of op de plantmachine op het kluitje van de plant.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin