Fruittelers willen graag in de weer met drones - foto: Vidiphoto

Fruittelers verzot op drones

Fruittelers met investeringsplannen zijn het meest geïnteressseerd in de aansschaf van drones.