Doorgaan naar artikel

Witlofprijs lijkt zich te verbeteren

Foto: GFactueel

Foto: GFactueel

De prijzen voor witlof lijken de weg naar boven weer gevonden te hebben, wellicht geholpen door supermarktacties en in de hand gewerkt door de zeer matige temperaturen. Maar dat is niet meer dan een aanname, want afdoende verklaringen ontbreken. Voor de telers zijn hogere prijzen zeer welkom, want die zijn de voorbije maanden onder kostprijs geweest.

De prijsvorming voor de belangrijkste sortering – kort grof – is nog zeker niet om naar huis te schrijven, maar weer wel wat beter dan vanaf begin februari. Volgens de statistieken zijn februari en maart altijd lastige maanden voor witlof. Vorig voorjaar vormde daarop overigens een uitzondering, want toen ging de prijs ‘pas’ eind maart onderuit. Dat werd toen overigens gevolgd door een opvallend prijsherstel vanaf de tweede helft van april. Als argument voor dat afwijkend prijsverloop werd aangevoerd dat de aanvoer van groenten uit Zuid-Europa onder druk stond als gevolg van wateroverlast aldaar.
Artikel gaat verder onder de grafiek.

Markt wordt niet overvoerd

Die situatie dient zich deze keer niet aan. Daar komt bij dat de huidige lofproducties niet dusdanig zijn, dat de markt wordt overvoerd. De wortelmaat is gemiddeld genomen royaal, zodat in de trek wat meer vierkante meters nodig zijn dan met fijne wortels. Dat drukt de totale productie. Ook in Frankrijk is de productie niet geweldig hoog, afgaande op de gerealiseerde en geprognosticeerde lofproducties. De bron hiervoor zijn de statistieken van het Franse ministerie van Landbouw (Agreste).

Volgens de jongste inventarisatie (februari) komt de Franse lofproductie, vanaf september 2017 tot en met augustus 2018, uit op ruim 153.000 ton. Dat is 2% minder dan in 2016-2017 en 12% minder in vergelijking met 5 jaar geleden.

Franse productie blijft achter

Agreste geeft in de inventarisatie ook aan wat de werkelijke Franse lofproductie is geweest vanaf september tot februari 2018. Te zien is dat de cumulatieve productie tot februari lager was dan in 2017. Voor de komende maanden wordt verwacht dat de productie gelijk of iets hoger zal zijn dan vorig jaar, maar dat uiteindelijk de totale productie toch wat lager zal zijn.

Deze laatste vaststelling wijkt overigens behoorlijk af van de prognosecijfers voor 2018 van Agreste in oktober 2017. Toen werd nog verwacht dat de Franse lofproductie in 2017-2018 hoger zou zijn dan in 2016-2017.

Verwachting: prijsherstel

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin