Doorgaan naar artikel

Voorwaarden provincie voor steun herstructurering

Foto: Joep van der Pal

Foto: Joep van der Pal

Zuid-Holland steekt € 3,8 miljoen in herstructurering van Westland. Wel zijn er voorwaarden.

Het geld van Zuid-Holland wordt gestoken in het ‘obstakelvrij maken’ van glaspercelen; Het verplaatsen van tuinderswoningen en sloten. Uit een toelichting op de Voorjaarsnota 2017 blijkt dat de provincie Zuid-Holland voorwaarden stelt aan de bijdrage. Zo is het geld bestemd om per 2021 zo’n 200 hectare obstakelvrije glaspercelen te vormen. Het deel van het geld dat niet gebruikt wordt, stroomt dan weer terug naar de provincie. Jaarlijks vindt overleg plaats over de voortgang.

40% minder gas

Ook beschrijft de provincie hoe de gemeente Westland bij de aanvraag voor de ondersteuning voorwaarden hanteert aan nieuwe kassen. Die komen bovenop de sectorale duurzaamheidsaanvragen. Het gaat om voorwaarden op gebied van groenlabelkas, lD-kas, duurzame energie en Het Nieuwe Telen. Voor de te verplaatsen huizen geldt verder dat nieuwe woningen tot 40% minder gas zullen verstoken. Voor Westland geldt verder dat de versterking van de glastuinbouw tot behoud van werkgelegenheid moet leiden door de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren.

Duurzaamheidswinst

De Zuid-Hollandse fracties PVV, SGP&Christen-Unie, PvdA en SP zetten vraagtekens bij het voorstel om te investeren in de glastuinbouw in het Westland. Zij willen dat met het geld van de provincie duurzaamheidswinst wordt behaald. Het provinciebestuur zal de partijen daarover op de hoogte brengen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin