Doorgaan naar artikel

Van Geel positief over uitkomst klimaattafel

Pieter van Geel is ‘best blij’ met de uitkomst van de klimaattafel voor landbouw. Hoewel hij onafhankelijk voorzitter van de landbouwtafel is, uit hij zich tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het klimaatbeleid positief over de uitkomsten.

“In de melkveehouderij wordt goed aangesloten bij veranderingen die al gaande zijn, vooral op het gebied van voedergewassen en mest. Bij de varkenshouderij hebben we het geluk dat het kabinet al geld heeft gereserveerd voor deze sector om de maatregelen te faciliteren en bij de glastuinbouw. Het meest boeiend vindt Van Geel de voorgenomen transitie in de glastuinbouw. “Deze sector is gewend om met warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) zelf te zorgen voor warmte, CO2 en elektriciteit, maar moet nu om naar een systeem waarbij hij afhankelijk wordt van anderen, zoals warmtenetten, CO2-aanvoer en elektriciteitsaanvoer. Dat vraagt een ‘mindshift’ van tuinbouwondernemers die erom bekend staan dat ze het liever allemaal zelf regelen”, zegt Van Geel.

Pieter van Geel - Foto: ANP

Pieter van Geel – Foto: ANP

Grote vraag is volgens Van Geel of boeren wel gebruik gaan maken van regelingen en maatregelen als die beschikbaar komen. “Je kan het paard wel naar de drinkbak brengen, maar je kunt het niet laten drinken”, zegt hij. “Een boer doet pas iets als hij er iets mee kan verdienen.” De mogelijkheden om zaken op te leggen, om te voorkomen dat freeriders niet mee doen met de transitie, zijn voor Van Geel een punt van zorg nu er geen productschappen meer zijn en de regels voor algemeen verbindendverklaringen (AVV’s) complex zijn. Hij heeft hoop op de plannen van het kabinet om met nieuwe wetgeving te komen op dit gebied.

De omvang van de veestapel is voor de klimaattafel geen vast gegeven, maar het is de resultante van de milieukaders en de economische ruimte. Om te weten hoe groot de veestapel dan kan zijn, wordt een scenariostudie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in de zomer verwacht.

In de klimaattafel landbouw zijn voorstellen gedaan om in het kader van het klimaatakkoord van Parijs 3,5 Mton CO2-reductie te realiseren in 2040. De tafel heeft zelf aangegeven wel 6 Mton te kunnen leveren.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin