Doorgaan naar artikel

Niet klagen maar aanpakken

Het is een enigszins nat voorjaar. Verleden jaar was het precies andersom, veel te droog.

Het neerslagtekort liep toen op naar apocalyptische waarden, het hele land in rep en roer. Aangezwengeld door de klimaatgoeroes en weerprofeten. Nu is het weer te nat, zo is het altijd wat. De boeren klagen al weken volop in de pers, maar dat is eigenlijk geen nieuws. Klimaatverandering is de boosdoener roepen de deskundigen, drogere periodes worden afgewisseld door steeds heftigere buien. Clusterbuien moeten we zeggen, dat klinkt lekker dramatisch. Beelden te over, straten die blank staan, overlopende toiletten en beken die veranderen in kolkende rivieren. We hebben nu ongeveer 15 miljoen cameramensen in Nederland dus als, gek gezegd, de kelder van Miep uit Meppel blank staat, kan de gehele wereld dit binnen 5 minuten weten.

Goed aangepakt in het Westland

In het Westland valt het tot nu toe nogal mee met de wateroverlast. Maar zo’n 25 jaar geleden hebben we onze portie ook wel gehad. Maar daarna hebben het waterschap, de gemeente en de tuinders het, zoals het er nu uit ziet, goed aangepakt. Niet dat we nooit meer in de problemen kunnen komen, maar er is echt alles aan gedaan. Capaciteit van de gemalen zijn verzwaard, boezemkanalen zijn verbreed of verdiept. Zoveel mogelijk hemelwater is er losgekoppeld van het riool. De tuinders met grote bassins laten enkele dagen voordat het gaat storten hun bassins half leeg lopen zodat er extra opvangcapaciteit voorhanden is. We hebben twee grote calamiteitenpolders die vol lopen als de boezem het niet aan kan. Daar kan gewoon een paar meter water in gestapeld worden, en dat zet zoden aan de dijk. En niet onbelangrijk ,de slimme jongens van HH Delfland verlagen het peil in de boezem als de weerberichten regen, regen en nog eens regen aankondigen.

En dat is wel de manier hoe je om moet gaan met de klimaatveranderingen

Of al deze maatregelen voldoende zijn zal de toekomst uitwijzen, maar Delfland en de gemeente, dus eigenlijk de inwoners, hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd om droge voeten te houden. En in droge perioden mogen we al meer dan 30 jaar genieten van de Brielse Meerleiding, die per seconde 4 kuub water het Westland inpompt.

En dat is wel de manier hoe je om moet gaan met de klimaatveranderingen. Dus niet te veel zeuren maar aanpakken , en die € 35 miljard, die het vorige kabinet wilde gebruiken voor maatregelen die niet meetbaar zijn, gebruiken voor klimaatadaptatie. Gelukkig laat het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie zien dat ze die kant op willen.

Share this

Afbeelding
Bert Doelman

courgetteteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin