Telersverenigingen onzeker over looptijd GMO

26-02-2020 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

Het is nog niet zeker of telersverenigingen hun inzet voor het subsidieprogramma GMO kunnen afmaken.

Dat blijkt uit een verslag van de landbouwraad eind januari. Daarin praten Europese landbouwministers over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Dat nieuwe beleid gaat ook de Europese marktordeningsregels voor groenten en fruit beïnvloeden. Telersverenigingen hebben vaak een meerjarige afspraak over de besteding van hun GMO-gelden in het GMO-programma. Onzeker is of ze dat programma kunnen afmaken als dat kruist met nieuw beleid. Tijdens de landbouwraad eind januari vroeg een groep lidstaten om verlenging van de lopende GMO-programma’s van telersverenigingen in de groente- en fruitsector tot hun einddatum mogelijk te maken. Een besluit hierover is echter nog niet genomen.

Geen nadeel ondervinden

Ook Nederland zet zich in om te voorkomen dat producentenorganisaties nadeel ondervinden van de overgang van het oude naar het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Dat laat een woordvoerder van het minister van LNV desgevraagd weten. Een mogelijkheid bestaat dat de tuinbouw een overgangstermijn krijgt in de overgang naar het nieuwe stelsel voor het Europese landbouwbeleid. Minister Schouten wil bij zo’n overgangstermijn dan wel beleid ontwikkelen om de landbouw te verduurzamen op het gebied van klimaat, stikstof en biodiversiteit.

Nieuwe regels mogelijk in 2023

Mogelijk is de overlap van GMO-programma’s met het nieuwe GLB beperkt. Eerst wordt nog over het budget onderhandeld en begin 2021 wordt een politiek besluit verwacht over het nieuwe GLB. LTO Nederland verwacht dat niet eerder dan 2023 boeren en tuinders iets gaan merken van de nieuwe regels.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer