Doorgaan naar artikel

‘Telers Moerdijk moeten schade melden’

Image

Telers die schade lijden na de chemiebrand in Moerdijk moeten dit melden bij hun rechtsbijstandverzekering, adviseerde beleidsmedewerker vollegondsgroenten van LTO Noord Teun de Waard afgelopen vrijdag op de telersbijeenkomst in Dordrecht.

Zij zijn in staat om onafhankelijke expertise in te schakelen om de schade op een correcte en juridisch ‘waterdichte manier in kaart te brengen, als basis voor de schadeafwikkeling en mogelijke juridische procedures. Telers die ook een milieuschadeverzekering hebben, moeten ook daar melding doen. De gewasschadeverzekering dekt de schade door deze brand niet. Toch is het aan te bevelen ook deze verzekering op voorhand te informeren over de stand van zaken.

Telers die niet verzekerd zijn, moeten zelf een expert inschakelen, die moet onafhankelijk zijn. Dat laatste is erg belangrijk, benadrukte De Waard. Onafhankelijke experts zitten onder ander bij de NVAE, EMN, DLV-Plant, Agriver en Achmea.

Bewijsmateriaal
Verder is belangrijk zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, zo veel mogelijk schriftelijk.“Vraag van afnemers een bevestiging van hun opdracht om geen product meer te leveren. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld de AID iets zegt, of iets oplegt: vraag steeds een schriftelijke bevestiging van zo’n contact, met alle relevante data en met redenen omkleed. Leg verder alles vast: van wat op het veld staat, en van wat in de koelcel bewaard moet worden, en vraag steeds gespecificeerde facturen van derden die op het bedrijf activiteiten verrichten die voortvloeien uit de brand. Alleen op die manier ontstaat een gedegen dossier.”

Aansprakelijk stellen
Een volgende stap is het aansprakelijk stellen van Chemie-Pack voor de schade die is ontstaan en nog gaat volgen. Doe hetzelfde richting de gemeente Moerdijk:er gaan geruchten dat de gemeente Moerdijk ervan op de hoogte was dat het bedrijf niet beschikte over een bedrijfsbrandweer. “Wellicht is daar in de schadeafwikkeling een mogelijkheid voor juristen om er een zaak van te maken.” LTO Noord heeft voor die aansprakelijkstelling een modelbrief beschikbaar op de website.

CRAS
Vervolgens moet de schade gemeld worden bij de CRAS (Centrale Registratie aangerichte schade).  De overheid, het Verbond van Verzekeraars (VvV) en het Verzekerings Platform Overheden (VPO) hebben gezamenlijk een standaardformulier ontwikkeld voor de eerste registratie: het CRAS-formulier. De Waard: “dat dient op de eerste plaats om de schade in beeld te brengen, verder mag u daar niets van verwachten. Stuur ook een kopie van het taxatierapport naar het LTO Noord Informatiecentrum, zodat we een dossier kunnen opbouwen en een totaaloverzicht krijgen. Daarover hebben we als standsorganisatie afspraken gemaakt met rechtsbijstandsverzekeraars.”

Chemie-Pack
Hoe het staat met de schadeverzekering van Chemie-Pack is onduidelijk. Mogelijk is die niet toereikend om de schade te vergoeden, omdat de dekking beperkt zou zijn tot maximaal 15 miljoen euro. Er zijn (nog) geen collectieve regelingen waaruit geput kan worden als Chemie-Pack of de verzekeraar niet kun uitbetalen. 

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Joost Stallen

Bekijk meer

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin