Doorgaan naar artikel

Ton Slagter nieuw boegbeeld vollegrond

Vanaf heden is Ton Slagter het vollegrondsgroente-bestuurslid binnen de vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente van LTO. Slagter is daarmee het nieuwe boegbeeld van de sector vollegrond.

Ton Slagter is het nieuwe boegbeeld van de vollegrondssector binnen de vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, meldt LTO op haar website. Slagter is 58 jaar, getrouwd en heeft met zijn vrouw twee kinderen. Hij maakt onderdeel uit van het familiebedrijf PN Slagter in Andijk. Het bedrijf teelt en verhandelt uitsluitend bloemkool. Daarnaast verkopen ze bloemkool voor vijf andere bloemkooltelers. In PN Slagter zitten acht firmanten: drie broers die ondersteunend en adviserend zijn, en vijf neven die in het bedrijf bepalend zijn. PN Slagter is goed voor bijna 20% marktaandeel op de Nederlandse bloemkoolmarkt.

Motivatie als nieuwe bestuurder

Slagter motiveert zijn stap om als nieuwe bestuurder actief te worden als volgt: “Mijn belangrijkste motivatie was het feit dat de vakgroep sinds het vertrek van Jolanda Nooijen geen bestuurder meer had vanuit de vollegrondsgroenteteelt. Misschien ben ik de persoon die de vollegrondsgroenteteelt nu weer op de kaart kan zetten. In het gecombineerde bestuur akkerbouw/vollegrond red ik dat uiteraard niet alleen. Ik andere vollegrondtelers te enthousiasmeren om actief mee te denken.”

Ambities in nieuwe functie

Slagter geeft aan grote ambities te hebben. “Ik wil mijn meer dan 40-jarige ervaring in de vollegrondsgroentesector gaan gebruiken om vanuit de vollegrond de teelt weer op de kaart te zetten. Zoals ik het nu kan beoordelen heeft de samenvoeging met de akkerbouw nog niet het gewenste resultaat opgeleverd voor de vollegrondsgroentetelers.

Mijn ervaring is dat vollegrondsgroentetelers soms passief zijn in het bijwonen van vergaderingen, het bezoeken van evenementen en het bijwonen van seminars. Maar ook het actief meepraten over de uitvoering van bijvoorbeeld Planetproof, het GLB beleid en het aanleveren van investeringen is zo’n voorbeeld.

Eerste doel

Slagter heeft als eerste doel de vollegrondsgroentesector beter in kaart te brengen. Hij wil graag tuinders spreken en op bezoek gaan bij bedrijven. “Ik wil graag weten wat er speelt en wat ze van het bestuur verwachten. Uiteindelijk is het doel om samen met de sector een plan van aanpak te maken. Onze sector en ook de andere agrarische sectoren zitten al jaren in de herstelmodus: wij moeten vanuit de sector zelf ergens mee komen waar de beleidsmensen ons in gaan steunen. Dat plan moet getoetst- en ondersteund worden door tuinders, maar ook door supermarkten en andere belanghebbenden. Ook de certificering is een punt waar ik mij voor wil inzetten. Bijvoorbeeld dat bedrijven eens in de twee jaar gecertificeerd worden. Samenvattend: ik wil mij graag praktisch gaan inzetten, het gesprek aangaan en vooral belangrijke zaken voor elkaar krijgen voor de sector.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin