Doorgaan naar artikel

Ger Koopmans per direct nieuwe voorzitter LTO

LTO Nederland heeft een nieuwe voorzitter. Gisteravond heeft de ledenraad ingestemd met de benoeming van Ger Koopmans als opvolger van Sjaak van der Tak, die al per 1 januari teruggetreden was. De benoeming is per direct.

Met de Limburger Ger Koopmans haalt LTO opnieuw een ervaren CDA-bestuurder binnen. Koopmans heeft een lange carrière achter zich in de regionale en landelijke politiek en had ook bij LTO al bestuursfuncties. Ook zijn voorganger Van der Tak kwam uit de stal van CDA.

Volgens interim-voorzitter Dirk Bruins is Koopmans ‘verbindend in de omgang en zeer enthousiast over de land- en tuinbouw’. Hij spreekt van een ‘boerenbestuurder pur sang’. Zelf zegt Koopmans dat hij een intrinsieke motivatie heeft om zich in te zetten voor boeren, tuinders, telers en kwekers en dat betrokkenheid bij de agrarische sector als een rode draad door zijn leven en loopbaan loopt.

Ger Koopmans

Ger Koopmans is een Limburgse boerenzoon, geboren in 1962 in Velden. Van 1980 tot 1987 werkte hij op het ouderlijke melkveebedrijf, tot 1997 was hij eigen baas.

Zijn politieke carrière begon in de gemeenteraad, en in de jaren negentig was hij enkele jaren wethouder. Daarna volgden de Provinciale Staten van Limburg. In 2002 werd hij namens CDA lid van de Tweede Kamer. Hij bleef dat tot 2012. Hij was onder meer landbouwwoordvoerder voor zijn partij en werd opgevolgd door Jaco Geurts.

Van 2014-2021 was hij gedeputeerde voor de provincie Limburg. Hij trad af naar aanleiding van een kwestie rondom subsidies voor landschapsonderhoud waarin sprake leek te zijn van belangenverstrengeling bij een collega-gedeputeerde. Een speciaal integriteitsonderzoek toonde daar later evenwel geen bewijs voor.

Bij LTO heeft Koopmans al verschillende bestuursfuncties gehad. In 2013 en 2014 was hij voorzitter van de landelijke LTO-vakgroep Kalverhouderij. Van 1989 tot 2002 was hij actief bij de Limburgse landbouworganisatie LLTB.

Koopmans start in een periode met veel onrust en problemen in de sector. Volgens Bruins staat het water veel boeren aan de lippen. Koopmans: “Het probleem is niet alleen die stapeling van regels, maar ook het feit dat ze achter een bureau bedacht zijn. Het is losgezongen van de praktijk van het boerenerf. Kijk naar het vastlopen van de mestmarkt of de kalenderlandbouw.”​​​​​

Lange bestuurscarrière achter de rug

Koopmans heeft al een lange bestuurderscarrière achter de rug. Hij geldt samen met PvdA’er Diederik Samsom als architect van het PAS-stelsel, het Programma Aanpak Stikstof. Daarin konden bedrijven ontwikkelingsruimte krijgen met innovaties. Dit systeem ging in 2015 in, lang nadat Koopmans de Tweede Kamer alweer verlaten had. In mei 2019 schoot de Raad van State het af, waarmee de stikstofcrisis een feit was.

Koopmans’ Kamercarrière eindigde in 2012 tegen zijn eigen zin en ook tot zijn eigen verrassing, omdat hij niet op de kieslijst werd gezet door zijn eigen partij. In een afscheidsinterview met Boerderij Vandaag (voorloper van Food&Agribusiness) blikte hij terug op tien jaar Kamerlidmaatschap. “Een van de belangrijkste zaken die ik voor elkaar gekregen heb, is de mogelijkheid voor melkveehouders om tot 200 koeien te mogen uitbreiden zonder vergunning.”

De politieke deal die hij daarover had gesloten met toenmalig milieu-staatssecretaris Pieter van Geel maakte de bouw van honderden stallen mogelijk, volgens Koopmans. Ook noemde hij de Wet geurhinder en veehouderij, een tienpuntenplan voor het mestbeleid en de Crisis- en herstelwet als belangrijke onderwerpen waaraan hij had bijgedragen.’

In de clinch met Wakker Dier

Of de dierenbeweging blij zal zij met deze nieuwe LTO-roerganger is de vraag. In 2011 kreeg Koopmans van Wakker Dier de titel ‘Liegebeest van het jaar’, omdat hij had gezegd dat foie gras (vette ganzenlever) verantwoord geproduceerd wordt.

Koopmans lag vaker in de clinch met de dierenbeweging. In een interview in 2012 sprak hij zijn ongenoegen uit over de dominante rol die dierenorganisaties in het politieke debat hadden ingenomen. ”Het parlementaire debat is volslagen uit de hand gelopen. Die (organisaties) hebben heel links Nederland gek gemaakt op dit dossier.”

Iedere ondernemer moet zijn eigen ontwikkelrichting kunnen bepalen, van inzet op innovatie tot de keuze voor natuurinclusieve extensivering

In dat interview zei hij ook iets over het vervolg van zijn carrière. ”Ik ben in elk geval te jong om mastodont te worden.” Dat was twaalf jaar geleden. Nu begint dus een nieuwe episode als bestuurder op landelijk niveau. Eentje die zeker niet eenvoudiger zal worden dan de vorige. LTO Nederland en de landbouw in Nederland beleven onzekere en woelige tijden. Aan Koopmans de taak om de grootste boerenorganisatie bij elkaar te houden en de sector op het spoor van de toekomst te zetten. Aan zijn liefde voor de bedrijfstak zal het niet liggen.

Koopmans nu: “Ieder agrarisch bedrijf is uniek. Actief in een andere sector, een andere regio en met een ander verdienmodel en afzetmarkt. Iedere ondernemer moet zijn eigen ontwikkelrichting kunnen bepalen, van inzet op innovatie tot de keuze voor natuurinclusieve extensivering. Maar álle ondernemers hebben recht op duidelijkheid en op steun van overheid en markt om die keuze ook voor langere termijn mogelijk te maken.”

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Johan Oppewal

chef redactie ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin