Doorgaan naar artikel

‘Niet wachten met aanpakken cruciale tuinbouwroute N211’

De tuinbouwweg (N211) in Nederland wordt verbreed om de bereikbaarheid te vergroten van belangrijke tuinbouw- en handelsgebieden.

De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om de N211 te verbreden tussen Wateringen en de Harnaschknoop, vanaf de Veilingroute tot de oprit naar de A4. Het is een uitvalsweg uit Westland naar klanten in Nederland en Europa. Een motie, om de plannen voor verbreding terug te trekken en opnieuw met omwonenden te gaan praten, haalde het niet in de gemeenteraad van Westland. Er is haast met de verbetering van doorstroming van de zogenaamde veilingroute. Het plan is ook opgenomen in het akkoord van Coalitie HOT. Het werk aan de N211 begint volgens plan in 2019 en duurt tot 2021 of 2022.

Zienswijzen

Alleen in de gemeente Westland zijn 56 zienswijzen ingediend op de plannen voor verbreding van de veilingroute. Er bestaat vrees voor geluids- en lichtoverlast voor omwonenden en omliggende natuur. Ook in Midden-Delfland zijn tientallen zienswijzen ontvangen op de voorlopige plannen, waarin ook flyovers zijn opgenomen.

Oppositiepartij Westland Verstandig had in een motie gevraagd de plannen stil te leggen en opnieuw te gaan praten met omwonenden. De partij noemde de procedure ‘broddelwerk’. Terugtrekken zou een vertraging betekenen van dit deel van de HOT-plannen.

‘Zienswijzen omwonenden ruimhartig meenemen’

De politieke partijen steunen de motie niet. Partijen zoals het CDA roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de uitwerking van de plannen ruimhartig de zienswijzen van de omwonenden mee te nemen. Volgens wethouder Bram Meijer worden de zienswijzen van omwonenden nog meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp-bestemmingsplan. Bovendien kondigde hij nog informatie-avonden aan, en hoorzittingen om de omwonenden te horen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin