Doorgaan naar artikel

Markt vroege asperge snel overvoerd

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Zeker eind januari en in februari is de markt voor (glas)asperge snel overvoerd en is de afzet vooral gericht op de exclusievere binnenlandse horeca en groentespeciaalzaken. Pas vanaf week 12/13 begint de retail echt interesse te tonen. Dat geldt zeker voor dit jaar, want dat zijn de twee weken voor Pasen.

De interesse van de retailsector voor asperge is met de start in week 12/13 al wel een week of twee naar voren geschoven ten opzichte van enkele jaren geleden. Dat sluit goed aan bij de trend van vervroegen van asperges in kassen, blaastunnels en onder verwarmde minitunnels. Toch waarschuwt Rick Mengers, verkoper asperges van ZON fruit & vegetables, voor de vrij fragiele markt voor asperges in de periode van eind januari tot begin maart. “Als er in februari wat kilo’s meer dan gemiddeld op de markt komen, gaat de prijs snel met € 2 tot € 3 per kilo omlaag.”

Areaal verwarmde asperge

De teelt van verwarmde asperges met oogst tot en met 31 maart omvat 160 à 170 hectare. De markt omvat drie partijen die ieder ongeveer een derde van het areaal voor hun rekening nemen. Dat zijn ZON fruit & vegetables, Teboza en The Greenery. Bij ZON gaat het volgens Mengers om 12 hectare kas en 45 hectare blaas- en minitunnels.

Exportvraag

Normaal gesproken komt begin maart de vraag naar asperges vanuit Duitsland op gang, maar vorig jaar was dat door het warme weer in die periode niet het geval. Ook is er in Duitsland een trend naar het vervroegen van asperges. In België begint de vraag naar asperges pas vanaf maart aan te trekken. De Belgische vraag is gericht op de A-sortering, verpakt op schaaltjes. Dat betekent dat het probleem van de afzet van de A-sortering vroeg in het seizoen pas oplost als er vanuit België vraag ontstaat.

Cijfers ZON

In 2017 werd tot en met 31 maart op ZON fruit & vegetables 352 ton verwarmde asperge aangevoerd. De middenprijs kwam uit op € 8,08 per kilo. In 2016 was de aanvoer in die periode 160 ton met een middenprijs van € 10,62. In 2015 ging het om 103 ton met een middenprijs van € 10,46. De stijging in 2017 valt deels te verklaren door een toename van het verwarmde areaal met 4 hectare, maar hangt ook samen met de zeer vroege productie vanuit onverwarmde teelten, met name onder minitunnels.

Tendens: stabiele markt.

Maak zelf prijsvergelijkingen van diverse gewassen.

Bekijk meer

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin