Doorgaan naar artikel

Herstructurering kassen onder de loep; HOT in ijskast

In Zuid-Holland ligt vernieuwing van glasgebieden door herstructurering stil. Het Ontwikkelbedrijf HOT stopt, maar kan een doorstart krijgen.

Het Ontwikkelingsbedrijf HOT heeft geen directeur meer en koopt in de huidige structuur geen gronden meer aan. Bij verkoop van ontwikkelde gronden gaat de opbrengst terug naar de Rabobank om de financiering af te lossen. De bank financierde het ontwikkelfonds sinds 2017.

Volgens voorzitter Bernard Oosterom van aandeelhouder Stichting HOT heeft het ontwikkelingsbedrijf te weinig opgeleverd. Het aankopen van percelen bleek lastig door afwachtende telers.

De conclusie is dat de glastuinbouw zelf herstructurering niet voldoende heeft opgepakt. “Al jarenlang heeft Rabobank zich hard gemaakt voor de herstructurering en je zou kunnen zeggen dat de sector het niet voldoende erkend heeft en opgepakt, terwijl de noodzaak alleen maar is toegenomen. De sectorpartijen zijn met de neus op de feiten gedrukt. Ze moeten snel een positie bepalen om te kijken of een instrument als HOT voor herstructurering haalbaar is.”

Inspelen op kansen energie-infrastructuur

In recente jaren is de vraag bij herstructurering veranderd. De noodzaak van modernisering van kassen is er nog, maar de aanleg van energie-infrastructuur is groter geworden. Voor dat laatste is beleid opgetuigd en overheidsgeld vrijgemaakt. Nu is het zaak dat de tuinbouw daar zo goed mogelijk op inspeelt. Daarover wordt gesproken in Greenport Nederland.

Oosterom hoopt dat daar snel een nieuwe strategie ontstaat, waar private en publieke partijen zich achter scharen. Ook om snel kansen te verzilveren. Oosterom: “In de afgelopen periode zijn fondsen ontstaan en hebben provincie en andere overheden een andere kijk gekregen op de tuinbouw en de toekomst daarvan.” Oosterom doelt op zaken als het Klimaatfonds en Nationaal Groeifonds, waar het vooral om energie draait en niet een sloopregeling.

Volgens Arne Bac, sectormanager glastuinbouw, klopt het dat Rabobank de activiteiten in Ontwikkelbedrijf HOT terugschroeft. Dat is niet omdat het geen geld daarvoor wil vrijmaken, maar de bank wil niet de enige financier zijn van zo’n herstructureringsinstrument. “We willen snel tot een nieuwe financieringsstructuur komen.”

Rol HOT

In Greenports Nederland praten partijen nu dus over de uitvoering van herstructurering in de toekomst. Bac is dagelijks bestuurslid van Greenports Nederland. Eén richting is wel duidelijk. “HOT is in het verleden ingericht op herstructurering. Nu gaat het vooral om energie. De huidige energiesituatie versnelt de behoefte om in de regio’s aan de slag te gaan. Persoonlijk zou ik HOT een grote rol daarin geven, maar een belangrijke vraag is of het een andere opdracht wordt en of geld van derde partijen hiervoor beschikbaar komt zodat je komt tot een gezamenlijk financieel gedragen initiatief.

Greenport Nederland is het belangrijkste tuinbouwplatform voor overleg op dit moment. Aan zogenaamd thematafels praten sectorpartijen daar over toekomstbeleid. Bac: “In Greenports Nederland beweegt het. Nu zijn er twee thematafels, energie en ruimtelijke ordening. Die worden samengevoegd zodat ruimtelijke ordening en energietransitie integraal besproken en aangestuurd worden. Een logische zaak.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin