Doorgaan naar artikel

Telers glasgebied Harmelerwaard in de knel bij gemeentebesluit

De gemeente Woerden moet deze week een besluit nemen over de toekomst van glasgebied Harmelerwaard. Tuinders vrezen op slot te gaan zonder kans op verplaatsing.

Het huidige voorstel voor de gemeenteraad van Woerden is voor de glastuinders in het gebied erg ongunstig, stelt Vereniging Harmelerwaard 3.0. Woerden wil de situatie voor glastuinbouw tot in ieder geval 2030 ongemoeid laten en daarna eventueel alleen heel beperkt woningbouw toestaan.

Dit betekent dat tuinders niet kunnen verplaatsen, maar tegelijk ook niet kunnen investeren in energietransitie. Voor dit gebied is namelijk geen non-fossiele warmteoplossing. Aardwarmte is onmogelijk doordat boren in een breuklijn onduidelijkheid bevat over het risico op bodembewegingen. De tuinders zijn dus aangewezen op gasstook, maar daarmee ook buitengewoon kwetsbaar door de afbouw van fiscale voordelen voor de glastuinbouw. Zij kunnen niet uitwijken naar andere warmtebronnen. “Als er voor de ondernemers geen perspectief is op een duurzame toekomst in de Harmelerwaard, zal dit leiden tot het stoppen van investeringen, vertrek van degenen die dat kunnen en op termijn faillissementen van degene die achterblijven. Dat leidt tot leegstand, niet passende activiteiten zoals caravanstallingen en verloedering van het gebied”, stelt de vereniging van glastuinders: Vereniging Harmelerwaard 3.0. Het betekent ook dat bedrijven niet kunnen uitbreiden, terwijl schaalvergroting nodig is.

Grootschalige woningbouw verbieden

De gemeente Woerden heeft toekomstscenario’s ontwikkeld voor het gebied van 65 hectare glas, maar deze scenario’s gaan uit van het groen houden van het gebied tussen Utrecht en Woerden. Een plan om tuinders te verplaatsen komt volgens de gemeente neer op grootschalige woningbouw. De tuinders vinden die term misleidend.

De drie toekomstperspectieven draaien allemaal om de functies groen en recreatie. Er is bestuurlijk en maatschappelijk steun voor deze scenario‘s, maar deze zijn op korte termijn financieel niet haalbaar. De gemeente Woerden wil toch in samenwerking met de provincie Utrecht en gemeente Utrecht een plan opstellen en lobbytraject starten om de ontwikkeling van de Harmelerwaard op lange termijn mogelijk te maken. Dat is dan zonder grootschalige woningbouw, nodig om tuinderszelfstandig te laten verplaatsen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin