Doorgaan naar artikel

Eisen voor groene aankleding kassen uitgewerkt

Foto: Jan Willem Schouten

Foto: Jan Willem Schouten

Bij aanleg van kassen en waterbassins is vanaf nu een groenplan verplicht in de gemeente Westland met een minimumgrens aan uitgewerkte ingrepen.

Dat blijkt uit de Beleidsregels groene inpassing waterbassins en entrees bedrijven in het glastuinbouwgebied van Westland. Waar voorheen als algemene eis was opgenomen dat voldoende groene inplanting plaatsvindt, zijn daar nu heel specifieke voorschriften voor. Deze worden beoordeeld bij de aanvraag van vergunningen. Bij de aanleg van waterbassins en verhardingen gelden in Westland aanlegvergunningen.

Zicht op waterbassin weg

In de voorschriften is niet het gebruik van groen plastic opgenomen. Wel moet door gebruik van hagen minstens driekwart van het zicht op bassin worden weggenomen. Het plantmateriaal moet zoveel mogelijk streekeigen zijn, maar ondernemers hebben een vrijheid om eigen keuzes te maken en meer te doen dan wettelijk is voorgeschreven. Zo kan met een gemengde haag winst gehaald worden op biodiversiteit. De gemeente wil een einde aan kale verharde entrees van bedrijven en zicht op bassins. De eisen gelden voor bassins die niet achter de kassen kunnen worden geplaatst en zo langs de weg liggen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin