Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw Nederland procedeert tegen plattelandswoning

Een fruitkweker en de gemeente Almere vormen een bedrijfswoning om tot plattelandswoning. Glastuinbouw Nederland maakt van dit lokale besluit een landelijke zaak bij de Raad van State.

“We zijn niet per definitie tegen een plattelandswoning”, stelde de woordvoerder van Glastuinbouw Nederland dinsdag 9 april bij de Raad van State. Maar de bestemmingsverandering van een voormalige bedrijfswoning naar een plattelandswoning bij een fruitkwekerij in Almere wordt wél tot de hoogste bestuursrechter aangevochten. Die plattelandswoning is een obstakel bij een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in het gebied Buitenvaart, vindt de vereniging van glastuinbouwers.

“We kijken per locatie of een woning daar duurzaam kan functioneren”, aldus de woordvoerder. Daarmee doelt hij op schaalvergroting in de glastuinbouw en onder meer lichthinder bij ontwikkeling van die bedrijven. “Een plattelandswoning is feitelijk een burgerwoning.”

Extra bescherming beperkt

De advocaat van de kweker van aardbeien en kersen aan de Huydecoperweg zegt niet te begrijpen wat het probleem voor Glastuinbouw Nederland is. Een plattelandswoning biedt alleen iets meer bescherming tegen overlast van het bedrijf waartoe het eerst behoorde. “Voor omliggende bedrijven blijft het een gewone bedrijfswoning.” Daarvoor geldt minder bescherming tegen overlast.

Bestemmingsplan al eerder gewijzigd

De gemeente Almere gaf de voormalige bedrijfswoning van de fruitkweker de status van plattelandswoning, omdat de eigenaren met pensioen gingen en elders een woning vonden. Hun zoon zet het bedrijf voort, maar blijft ergens anders wonen. De woning is nu nog verhuurd, maar wordt verkocht. En daarvoor is de status van plattelandswoning van meer waarde.

Voor de gemeente is er ook geen probleem. Het bestemmingsplan voor Buitenvaart maakt al via een wijzigingsprocedure een omzetting naar een plattelandswoning mogelijk. Dat is onder andere gedaan om leegstand van voormalige bedrijfswoningen tegen te gaan.

Juridisch principiële zaak

De Flevolandse gemeente vindt ook dat Glastuinbouw Nederland in dit geval geen bezwaar kan maken. Het gaat namelijk om een vereniging van leden. Het doel van Glastuinbouw Nederland is om de belangen van de leden te behartigen. Maar de omliggende glastuinbouwbedrijven in Almere zijn geen lid van de vereniging. De vereniging procedeert in dit geval op eigen titel. Voor de Raad is het zeer de vraag of de vereniging dan wel kan optreden als bezwaarmaker.

Volgens de woordvoerder van Glastuinbouw Nederland kan dat zeker. Hij wijst op de duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in het gebied Buitenvaart. Dat is een algemeen belang waarvoor de vereniging ook kan opkomen bij de rechter, stelt hij.

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.

Share this

Afbeelding
Adrie van der Wel

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin