Doorgaan naar artikel

Goed gelezen in 2023: Energie

Vijf goed gelezen artikelen in 2023 onder het thema Energie op een rijtje. Net als in de voorgaande twee jaar domineerde dit thema het nieuws in de (glas)tuinbouw. Niet alleen de ontwikkeling van gasprijzen werden nauwgezet gevolgd, ook de aanpassingen van de energieheffing hielden de gemoederen bezig.

Kabinet schrikt van impact energieheffing glastuinbouw

Het kabinet schrok in februari 2023 erg van de impact voor de glastuinbouw omtrent de plannen voor de aanpassing van de energieheffing. Volgens de impactanalyse die Wageningen Economic Research (WEcR) maakte, krijgt de glastuinbouw te maken met stijging van de kosten voor energieheffingen van € 95 miljoen in 2019 naar € 761 miljoen in 2025 en € 840 miljoen in 2030.

Marktanalyse energie

Gas goedkoper en goedkoper, stond er boven de meest gelezen marktanalyse energie van 2023. Deze dateert van de eerste week van maart. De gasprijs daalde toen naar het laagste niveau in anderhalf jaar: 43 cent per kuub voor levering in het eerstvolgende kwartaal.

Bekijk actuele energieprijzen via GFactueel.nl/markt

Forse winsten door netlevering met dieselmotor

Nederlandse en Belgische glastuinders hebben in het najaar van 2022 massaal dieselgeneratoren gehuurd, meldden we in maart 2023. Vooral om stroom te kunnen terugleveren. Ondanks de hoge huurprijs van een dieselgenerator leverde het verstoken van relatief goedkope diesel voor het genereren en terugleveren van dure stroom forse winsten op. Netlevering met een dieselmotor is echter alleen toegestaan als aan een groot aantal voorwaarden wordt voldaan.

Glastuinbouw schrikt hevig van effect fiscale correctie

De overheid wil een fout in belastingplannen voor glastuinbouw oplossen, maar daarvoor betaalt ieder glastuinbouwbedrijf straks onnodig meer, kondigde ze in oktober 2023 aan. Glastuinbouw Nederland probeerde uit alle macht nog voor het verkiezingsreces het effect van een maatregel van de overheid te verminderen. Het ministerie van Financiën bracht in de week ervoor een correctie uit op de wet Fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw. Op 26 oktober stemde de Tweede Kamer voor een amendement dat erop neerkomt dat de tuinbouw tot 2035 korting op de energiebelasting op gas krijgt.

Na boeren zijn glastuinders aan de beurt

Half februari kwam de impactanalyse van Wageningen Economic Research over de gevolgen van de exploderende energieheffingen in 2025. Wat we al wisten, staat nu op papier, schreef courgetteteler Bert Doelman in zijn column in maart 2023. “De kosten van de energieheffingen stijgen van € 95 miljoen in 2019 naar € 840 miljoen in 2030. Uitgaande van 10.000 hectare glas is dit een kostenverhoging van € 75.000 per hectare. Ik denk dat er, als er niets verandert aan deze belastingverhoging, erg veel tuindersketels op Marktplaats terechtkomen.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin