Doorgaan naar artikel

Gas goedkoper en goedkoper

De gasprijs daalt naar het laagste niveau sinds anderhalf jaar.

Met een prijs voor gas geleverd in het eerstvolgende kwartaal, die op 7 maart naar 43 cent per kuub ging, zitten we weer op een prijspeil vergelijkbaar met begin augustus 2021. Dat was overigens de tijd dat vanuit de glastuinbouw voor het eerst waarschuwingen weerklonken richting politiek. Die 40 cent was op dat moment een alarmerende verviervoudiging van de gasprijs ten opzichte van een half jaar eerder. Nu is 43 cent juist een spectaculaire daling vanaf het hoogterecord van eind augustus 2022 van € 3,12 per kuub.

Dalen met extra stapjes

De gasprijs daalt al het hele jaar, maar zet de laatste week nog weer wat extra stapjes verder omlaag. De handelstermijnen tot en met september 2023 naderen inmiddels dus weer de grens van 40 cent per kuub, gelijk aan begin augustus 2021. De lente komt eraan en de gasvoorraden zijn nog steeds voor meer dan 60% gevuld.

Buffers vullen zonder pieken

Energieministers laten her en der in Europa zelfverzekerde geluiden horen over die gasvoorraden. Die moeten tussen nu en volgende winter weer toe naar een vulgraad van 95%. Dat zou volgens de Duitse minister van economie Habeck moeten kunnen zonder de omhoog piekende gasprijs, die we vorige zomer zagen. Te midden van het oorlogsgeweld en het handelsdiplomatieke geweld rond Russisch gas en de Nord Stream-pijpleidingen, ging de prijs toen van iets boven de 80 cent voor een kuub gas begin juli naar € 3,12 op 25 augustus.

Wachten op (verdere) daling

In feite was dat een nawee van de gestaag stijgende gasprijs in de zomer van 2021. Omdat er toen nog gedacht werd dat die stijging onmogelijk kon voortduren, meenden inkopers nog wel even te kunnen wachten met het kopen van gas om de Europese gasvoorraden mee te vullen. Met een historisch lage vulgraad tot gevolg in de winter 2021-2022. De uitgangspositie is nu veel beter: nog veel gas over, een dalende gasprijs en voldoende aanvoer van lng.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin