Doorgaan naar artikel

Kabinet schrikt van impact energieheffing glastuinbouw

Het kabinet is erg geschrokken van de impact voor de glastuinbouw omtrent de plannen voor de aanpassing van de energieheffing.

Volgens een impactanalyse van Wageningen Economic Research (WEcR) krijgt de glastuinbouw te maken met stijging van de kosten voor energieheffingen van € 95 miljoen in 2019 naar € 761 miljoen in 2025 en € 840 miljoern in 2030.

Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zei donderdag in debat met de Tweede Kamer dat hij net als minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) erg geschrokken is van de uitkomsten van de impactanalyse.

Afschaffing verlaagde tuinbouwtarief

VVD’er Peter Valstar heeft eerder gevraagd om een doorrekening te laten maken van de afspraken in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is gekozen voor de afschaffing van het verlaagde tuinbouwtarief voor de energiebelasting op aardgas en beperking van de ‘inputvrijstelling’ voor wkk-installaties.

Minister Adema zei dat hij in gesprek is met minister Jetten en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) over de uitkomsten van het onderzoek. Adema zegt dat de geconstateerde effecten aangeven hoe belangrijk de verduurzaming van de glastuinbouw is. Als de tuinbouw geen gas meer zou gebruiken, zou het effect van de maatregel er niet zijn. Adema kan nog niet aangeven welke mouw hij gaat passen aan dit probleem, dat moet worden uitgewerkt in het belastingplan voor 2024.

Klimaatneutraliteit geldt voor de sierteelt én voor de voedingstuinbouw

De minister wees donderdag 9 februari de suggestie van de hand om de sierteelt als een niet-essentiële sector af te schrijven. Met name de Partij voor de Dieren en PvdA/GroenLinks zetten vraagtekens bij het gebruik van fossiele energie voor de sierteelt.

Adema zegt dat voor hem de energie-efficiency van de glastuinbouw en de ambitie van de sector om in 2040 klimaatneutraal te zijn voorop staat. Hij wil niet voor de teler de keuze maken welke teelt er in de kassen komt en in welke periode er tomaten geteeld kunnen worden. “Klimaatneutraliteit geldt voor de sierteelt én voor de voedingstuinbouw. Ik maak niet de keuze voor welke teelt de ondernemer kiest”, zegt Adema.

Glastuinbouw van groot belang

Hij benadrukt dat de glastuinbouw van groot belang is voor Nederland en voor de rest van de wereld. Daarbij gaat het niet alleen om het economisch belang en de export, maar ook om de bijdrage van de Nederlandse veredelingssector aan de ontwikkeling van uitgangsmateriaal voor voedingsgewassen in de rest van de wereld.

De minister wil de regeling Energie-efficiënte Glastuinbouw (EG-regeling) op korte termijn weer openstellen. De regeling is bij de vorige openstelling ruim overtekend. Er was € 60 miljoen beschikbaar, terwijl er voor € 78 miljoen werd aangevraagd, wat VVD-Kamerlid Peter Valstar tot de vraag bracht waar Adema geld vandaan wil halen om dat budget op te hogen. Adema moest daarop het antwoord schuldig blijven. “We werken er hard aan. Wellicht kan ik daar verder in het voorjaar iets over zeggen.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin