Doorgaan naar artikel

‘De vele regen kostte de broccoli wel wat kleur’

Net als heel veel andere telers zat Martijn Kikstra in Wieringerwerf na de droogte in de voorbije maanden te wachten op wat natuurlijke neerslag. Hij werd op zijn wenken bediend, met 70 millimeter gedurende het ene weekend, een week later nog eens aangevuld met 10 millimeter.

Deze laatste neerslag ging gepaard met een tornado die voorbij trok. Het personeel zag het verschijnsel een paar kilometer verderop voorbij trekken tijdens het broccoli snijden. De wind had voor Kikstra geen gevolgen; wel liet de neerslaghoeveelheid op sommige percelen zijn sporen na. “We zitten nu op lichte grond, alsof het gewas er door de vele neerslag moeilijkheden kreeg met de zuurstofvoorziening. Dat ging ten koste van de kleur.”

 

Ironman en Steel

In week 35 was hij volop aan het snijden in het ras Ironman, “voor ons het hoofdras.” In de loop van week 37 komt er het ras Steel bij. “Vanwege de grotere hoeveelheid regen die je in het najaar kunt verwachten. Ironman is gevoeliger voor wat mindere omstandigheden; Steel kun je met een bijbemesting vaak nog wat opknappen. En het is gunstig voor de oogstspreiding.”

Verder lukt het goed het gewas vrij van ziek en zeer te houden. De insectendruk is in vergelijking met vorig jaar een stuk minder, zodat de bestrijding tot nu toe zich hoofdzakelijk beperken tot preventief behandelen Tegen schimmels wordt bij de start van de schermaanleg Infinito ingezet. “Om het gewas groen te houden. Infinito is bovendien wat goedkoper dan Folio Gold, dat middel zet ik in voor de latere teelten. De gewassen die nu 4 à 5 weken staan, behandel ik daarmee.”

 

Laatste planting

De laatste planting ging deze keer rond 5 augustus de grond in. “Dat is laat voor ons doen; als dat kan wil ik voor 1 augustus klaar zijn. Dat het nu anders is gelopen komt doordat het perceel niet naar mijn zin was. Dat is geploegd bollenland, en aanvankelijk te nat, vond ik. Je kunt er de planten dan wel ‘in knoeien, maar in augustus heb je vaak van die grote plensbuiten… Is de grondstructuur dan niet goed, dan gaat dat ten koste van de teelt.” Van het verlate plantmoment is overigens weinig meer te merken, met dank aan het groeizame, weer in de afgelopen maand. “Nu afwachten wat september doet, de afgelopen jaren is dat een relatief warme maand geweest.”

 

Groenbemesting voor vergroeningspremie

De vrijkomende broccolipercelen worden ingezaaid met een groenbemestingsmengsel ten behoeve van de vergroeningspremie. “Dat is niets bijzonders voor ons, we telen altijd al groenbemesters, om te voorkomen dat de grond verslempt. Anders is wel dat het nu een mengsel betreft, met gele mosterd. CAV Agrotheek heeft die kant-en-klaar op de plank liggen. De teelt moet minimaal 10 weken staan.”

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Martijn Kikstra

broccoliteler in Wieringerwerf (Noord-Holland)

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin