Doorgaan naar artikel

Coalitie HOT moet in stilte veel kassen herverkavelen

Foto: RBI

Foto: RBI

Het Ontwikkelingsbedrijf Herstructurering Westland van Stichting HOT doet in vertrouwelijkheid verkenningen naar verkavelingsmogelijkheden in heel het Westland.

Het is een misvatting dat het Ontwikkelingsbedrijf op één locatie of deelgebied actief is. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft een hoge ambitie meegekregen als het gaat om het aantal te herstructureren hectares per jaar. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van Westland Verstandig.

De gemeente Westland staat buiten die verkenning. “Wel wordt, na instemming van betrokkene(n) en in vertrouwelijkheid, afgestemd met de gemeente, de Stichting Vitaal Westland en andere direct belanghebbenden, als dat opportuun is.” Veelal delen ondernemers met schaalvergrotings- of reconstructieplannen hun plannen niet met de gemeente of andere partijen omdat zij vrezen daardoor in een verslechterde onderhandelpositie te raken.

Westland stak eerder 25 miljoen euro in het herstructureren van het gebied Boomatering. Daarvoor zijn gronden aangekocht en infrastructuur verbeterd. Van de zeventien plannen voor herstructurering (waarvan 4 concreet) geeft het college van B&W nu aan dat één verkavelingstransactie is getekend. Het gaat om een project aan de Baakwoning in Naaldwijk. De gebiedsbemiddelaar verwacht dat dit jaar en volgend jaar vier projecten doorgang zullen vinden. Dit staat vooralsnog los van Coalitie HOT dat een jaar geleden werd opgericht. In januari dit jaar gaf trekker Cees Veerman aan dat binnen een jaar de eerste reconstructies gestart kunnen worden.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin