Doorgaan naar artikel

Arbeidsregistratie volgt medewerker op de voet

Digitalisering zorgt voor een breder en diverser aanbod aan systemen voor arbeidsregistratie. Met smartphones, QR-codes tot en met volledige integratie met een ERP-managementsysteem.

De meeste kwekerijen in Nederland werken nog met eenvoudige padregistratie op vaste terminals. De invoer op smartphone en tablets neemt langzaam toe. In de meer complexe systemen gaat het niet alleen om aanwezigheid, maar ook om productiviteit, kwaliteit, juiste uitbetaling, verlofregistratie en veiligheid, gekoppeld aan een managementprogramma.

Laagdrempelige QR-code

Een laagdrempelig systeem waarmee de teler direct aan de slag kan is FaceClock. Dit is eigenlijk de smartphone-variant van de prikklok, waarbij medewerkers inloggen met een QR-code en een pincode. FaceClock wordt met name gebruikt om taken te registreren aan het einde van de dag. De werknemer kan op zijn eigen smartphone invoeren in welke rij hij aan het werk is, welke taak hij heeft uitgevoerd, hoeveel hij heeft geoogst en hoe lang hij daar over heeft gedaan. Ook kunnen de teler en de medewerkers het aantal gewerkte uren bekijken. Het systeem is makkelijk in te voeren. De maandelijkse kosten zijn laag, € 65 voor tien medewerkers. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Tags en een smartphone

De basis van ProCC is de cloud, een smartphone van het bedrijf en diverse NFC-tags, vergelijkbaar met de tag die ook in een bankpasje zit. De tags zijn gekoppeld aan een plattegrond van de kas. Als de werknemer een pad kiest, scant hij de tag die hoort bij de rij. Hierbij is minder kans op fouten dan bij handmatig invoeren, meent het bedrijf. De app geeft vervolgens aan welke werkzaamheden verricht moeten worden. Als je bijvoorbeeld gaat oogsten, scan je de kar. Op de weegbrug wordt dan de productie gekoppeld aan het pad en de tijd die de medewerker erover heeft gedaan. De gegevens zijn te koppelen aan andere systemen, zoals ERP-management.

Dambord van bakens

CoRanger Productive van Ridder werkt met tags en een soort dambord van bakens in de kas, dat op 10 centimeter nauwkeurig kan bijhouden waar een tag zich bevindt, zoals in een polsband. De winst is dat de medewerkers zelf geen padregistratie hoeven bij te houden, en dat de teler niet hoeft uit te leggen hoe ze daarmee moeten omgaan. Maar het systeem kan meer doeleinden dienen. CoRanger moet een open platform worden, waar je allerlei applicaties aan kunt koppelen: logistiek, robots, scouting, mobiele sensoren en drones. Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld om zieke planten te lokaliseren en een spuitrobot naar die plek te sturen.

Managementsysteem

Sommige arbeidsregistratiesystemen zijn als module geïntegreerd in een managementsysteem, zoals Mprise Agriware en Work-IT van Nitea. Bij Mprise Agriware registreert de teamleider of de medewerker op een tablet of smartphone hoeveel tijd hij aan het werk is en welke opdrachten hij uitvoert. Deze data worden toegevoegd aan het managementsysteem. Zo heeft de teler overzicht van de productie, de voorraden en de kosten. De basis is Microsoft Business Central, waar Mprise voor de glastuinbouw een aantal modules voor heeft ontwikkeld, waarmee het een volledig managementsysteem is voor werkvloer en kantoor.

Het platform van Hortidash benadert het van de andere kant: dit systeem meet de productiviteit van de werknemers via de hoeveelheid bloemen die door de verwerkingsmachines gaat. Ook een manier om de productie te visualiseren.

Anoniem kwaliteit meten

Het arbeidsregistratiesysteem FS Performance 4.0 van Priva werkt met een robuuste handscanner die tags scant. Andere registratiemogelijkheden zijn telefoon of tablets. Zo wordt geregistreerd wat, waar en wanneer iemand iets doet. De gegevens zijn te koppelen aan het platform van Priva en wanneer de gebruiker dat wil, kan het systeem data uitwisselen met andere partijen, zodat info over arbeid, bedrijfsprocessen én teelt inzichtelijk worden. Leidinggevenden kunnen meldingen doen over de kwaliteit van het werk, waarbij degene die het werk heeft uitgevoerd anoniem blijft. Zo is het mogelijk om de kwaliteit objectief terug te koppelen.

Handelingen herkennen

Op het punt van automatisering gaat OpusWatch een stap verder. Deze smartwatch, die gebaseerd is op consumentenelektronica, wordt niet alleen gebruikt voor eenvoudige invoer, maar registreert ook de positie van de medewerker in de kas via gps, en de bewegingen die hij met zijn pols maakt. Zo kan de software repeterende handelingen van de medewerker herkennen, zoals plukken en verpakken, met een nauwkeurigheid van meer dan 95%. De data worden verwerkt in de cloud, dus er is behalve wifi geen infrastructuur nodig.

Een van de voordelen is dat het systeem real time de data verwerkt. Op het moment dat de medewerker aan het plukken is, zijn de polsbewegingen en daarmee de aantallen bloemen bekend. Het systeem wordt gebruikt door de oogstmedewerkers van twee gerberabedrijven, en er draaien twee pilots in de groenteteelt.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin