Doorgaan naar artikel

Tuinbouwmonitor Zuid-Holland biedt verrassende inzichten

Bezorgd dat de overheid te veel data over haar burgers en bedrijven verzamelt? Wees gerust, provincie Zuid-Holland bewijst het tegendeel.

De provincie Zuid-Holland herbergt grofweg de helft van de Nederlandse glastuinbouw. Als veruit de belangrijkste tuinbouwprovincie heeft ze daarom een Tuinbouwmonitor opgesteld. Die kan als een nulmeting dienen. Daarvandaan kunnen de resultaten van provinciaal beleid in de toekomst worden getoetst. Het gaat bijvoorbeeld over betere bereikbaarheid, over energie en de energie-infrastructuur of over duurzaamheid en biodiversiteit

De gedachte dat de overheid met een druk op de knop alle cijfers uit de systemen kan laten rollen, blijkt niet correct. De cijfers zijn oud, niet voor de sector uitsplitst of ronduit nietszeggend.

Cijfers van 3 jaar geleden

Onder het thema ‘human capital’ bijvoorbeeld komt de provincie met werkgelegenheidscijfers van drie jaar geleden. “In 2021 bedroeg de werkgelegenheid van het totale glastuinbouwcomplex in Zuid-Holland ongeveer 40.000 arbeidsjaren. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van 2018. Dit komt neer op circa 2,4% van de totale werkgelegenheid van de provincie Zuid-Holland.”

Vooral interessant daarbij is die 2,4%. Misschien is dat toch niet zoveel als sommigen misschien hadden gedacht. Die totale tuinbouwgerelateerde werkgelegenheid valt dan weer uiteen in 66% arbeidsvolume in de primaire productie, 24% in het toeleverende deel van de keten en 10% in distributie en verwerking.

Geen uitgesplitste cijfers

Voor het heikele thema arbeidsmigranten werkt Zuid-Holland ook al niet met de laatste cijfers. Die zijn dan ook helaas niet uitgesplitst voor de tuinbouw: “In 2020 werkten er bijna 145.000 internationale medewerkers in Zuid-Holland. Het aantal internationale medewerkers is jaarlijks gemiddeld gegroeid met 5,2%, een stijging die hoger is dan het landelijke gemiddelde van 4,2%.”

Cijfers over transport per spoor: 0%

Ook over transport van import en export van tuinbouwproducten zijn alleen landelijke cijfers. Daarbij valt vooral op dat er niets (nul procent dus) over het spoor werd vervoerd. Aldus cijfers uit 2019. Toch opmerkelijk voor een nulmeting in die in 2024 wordt gepubliceerd. Voor de volledigheid: import gaat voor de helft over de weg en de andere helft over zee. En export gaat voor 84,5% over de weg, 15% over zee en 0,5% door de lucht.

Geleende en weinig zeggende cijfers

En dan zijn er nog cijfers over energie, duurzaamheid, waterkwaliteit, innovatie, export van tuinbouwkennis en over het tuinbouw netwerk. Deels zijn deze geleend van de waterschappen en natuurlijk van de onvolprezen cijfertjessite Agrimatie.nl. En deels zijn ze ook niet zo heel veelzeggend, zoals het cijfer 3 (aantal Greenports in de provincie) en de aantallen aangesloten overheden, bedrijven en kennisinstellingen die bij 1 van die 3 waren aangesloten in 2021 vergeleken met 2015.

Is dit geruststellend voor wie vindt dat de overheid niet te veel van ons moet weten? Of vooral bevestigend voor wie van mening is dat ambtenaren hun tijd beter zouden moeten besteden, of dat ze anders liever de handen uit de mouwen zouden moeten steken in sectoren waar nog écht nuttig werk wordt geleverd?

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin