teeltgeluid

‘Korte pit, witlof moet ook nog gegeten worden’

Herman Leijten heeft in Tollebeek een biologisch bedrijf. Hij heeft met zijn vrouw en zoon een maatschap met een areaal van bijna 50 hectare.

Daarvan is 12 hectare eigendom en ligt 11 hectare gehuurde grond nog in omschakeling. Ze telen in een vruchtwisseling van 1:6 grasklaver, zaaiuien, witlofwortels, pompoenen, erwten en pootaardappelen. Vorig jaar werd 7,5 hectare witlofwortels geteeld. Komend jaar worden dat er 10, omdat de trekcel een renovatie onderging en die hoeveelheid van oktober tot en met mei ook kan verwerken. Sinds november 2016 hebben ze een vaste Poolse arbeidskracht in dienst.

CMS vrije rassen

In de forcering staat momenteel het ras Baccara. “Dat is voor ons het belangrijkste ras. We beginnen met Atlas en soms wat Bingo en we eindigen met Vintor. Daartussen zit Baccara en nog een beetje First Lady. Als biologische teler kunnen we hiermee prima uit de voeten, maar we hebben ook minder keuze omdat wij alleen CMS-vrije rassen mogen telen”, aldus Leijten op 23 maart.

Tijd voor narijpen

De wortels werden eind oktober, begin november gerooid, en de eerste werden al kort daarna opgezet. “Dat is slecht bevallen; die wortels hebben te weinig tijd gehad om na te rijpen. Komend seizoen doen we dat anders, dan krijgen ze meer tijd. Om het gat tussen oude en nieuwe wortels op te vullen, hebben we 50 tot 60 kuubkisten wortels bijgekocht, want in de periode is er al wel vraag naar witlof.”

Minder bijsturingsmogelijkheden

De kwaliteit van de wortels is niet zoals gewenst. “Ze zijn goed aan de maat, maar de inhoud valt wat tegen. Tijdens het groeiseizoen was het eerst te koud, daarna te nat en de herfst was te warm. In de gangbare teelt kunnen ze met bemesting meer bijsturen. We hebben daarvoor wel wat biologische mogelijkheden, maar de basisbemesting en de grond zijn toch het belangrijkste voor een goede wortelinhoud. Tijdens de forcering kunnen wij ook niet bijsturen op EC, zoals dat gangbaar gebruikelijk is. Kortom, wij zijn meer afhankelijk van de natuur.”

Normaal worden de wortels verenkeld, maar dit jaar is dat bij Baccara niet zo. “De wortels zijn te veel vertakt door de structuur en de weersomstandigheden. Die passen zo niet in die verenkelingsbakken.”

Keuze voor seizoenproducten

Leijten kiest bewust niet voor een jaarrondteelt: “In de biologische sector richten we ons meer op seizoenproducten. Voor witlof geldt dat wat minder, maar vanaf mei tot in oktober zijn voldoende seizoenproducten beschikbaar. Witlof zit dan meer in de periode vanaf de late herfst tot aan de zomer.”

Eén sortering

De afzet verloopt via Eosta. “We leveren alles in één maat in dozen van 5 kilo. Het is allemaal eerste kwaliteit kort lof. De sortering is niet zo belangrijk, maar misschien komt dat in de toekomst nog. Bij de lengtepit streven we naar 50 tot 60%, het witlof moet immers ook nog gegeten worden.”

Meer biologisch

In februari was de prijsvorming slecht, maar normaal is die wel beter dan van het gangbare witlof, omdat vraag en aanbod goed in evenwicht zijn. “Ik zie wel dat geleidelijk meer biologische wortels worden geteeld. Voor akkerbouwers is het een beter salderend gewas. Dat betekent dat er meer aanbod komt en dan is het afwachten of de vraag dat kan bijhouden. Ik hoop in ieder geval niet dat we met biologisch witlof dezelfde kant op gaan dan met de gangbare teelt.”

Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.