‘Wat is de ideale aanpak bij schimmelbestrijding asperge?’

Verstappen merkt dat er nog steeds veel vragen zijn rond de bestrijding van schimmels die het loof aantasten.

"De afsterving van het loof van de vroege percelen is zo'n 14 dagen eerder dan normaal. Bij de late percelen valt het nog mee, die hebben we vorige week zelfs nog gespoten", geeft Jo Verstappen op 25 september aan. In augustus werd de interval eenmalig verkort tot 10 dagen, om met name Stemphylium zo goed mogelijk onder de duim te houden. "Botrytis speelt bij ons niet zo."

Veel vragen
Verstappen merkt dat er nog steeds veel vragen zijn rond de bestrijding van schimmels die het loof aantasten. "Ik vraag me af wat de beste aanpak is als het gaat om intensiteit van spuiten, verschillen in gevoeligheid van rassen en een concrete aanpak per gewas. Bespuitingen zijn sowieso zinvol, maar ik heb wel vragen rond de intensiteit van spuiten." Opmerkelijk was ook dat een tweejarig gewas in verhouding vroeg afstierf ten opzichte van een ouder perceel dat zwaar in het loof zat. De keuze van de middelen bepaalt Verstappen in overleg met de loonwerker. "We zetten de sterkste middelen in als de druk hoger is."


Verschil in aanpak
Ondanks de schimmeldruk stelt Verstappen vast dat het loof over het algemeen goed ontwikkeld is. Wel vraagt hij zich af of door de mindere lichtintensiteit de opbouw van reservestoffen normaal is verlopen.

Voor de loofbewerking is het eind september nog te vroeg. De aanpak kan per perceel verschillen. "We doen veel met de machine met schijven van Coenders, maar op sommigen percelen maken we voor de winter al ruggen en leggen meteen de folie. Dat doen we liever niet, maar anders krijgen we het in het voorjaar niet rond gezet."

Backlim of Herkolim
In 2015 wordt er ook weer een perceel van 4 hectare nieuw aangelegd ter vervanging van oude percelen. Op het betreffende perceel staat nog maïs en Verstappen neemt na het combinen een grondmonster. "Ik weet dat het perceel goed op orde is, dus we hoeven er niet zoveel aan te doen. Wel moeten we de ploegzool doorbreken, maar dat vormt geen probleem. Ook qua organische stof is het perceel goed op orde. En we kunnen nog winterrogge zaaien, dus dat komt wel goed." Het ras wordt Backlim, met eventueel nog een optie op Herkolim.

Of registreer je om te kunnen reageren.