Vollegrond

Nieuws

Partijen tekenen Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Negen partijen ondertekenen 31 mei tijdens Future Farming & Food Experience een ‘kennisdeal’. De Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt moet gezamenlijke innovatie in de plantaardige sector versnellen door kennis gestructureerd en blijvend toegankelijk aan te bieden.

De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt ziet zich geplaatst voor complexe uitdagingen met een grote mate van overlap. Zo moet in 2030 het chemieverbruik ten opzichte van 2017-2020 gehalveerd zijn. Ook moet het residu van chemische middelen op producten van land- en tuinbouwproducten naar nul. Om die uitdaging aan te gaan, slaan nu negen partijen de handen ineen. Die partijen zijn: Aeres, BO Akkerbouw, Boerderij van de Toekomst, CIV Groen, CoE Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, Talentoogst en Vollegrondsgroente.net.

Niet één allesomvattend antwoord

Op 31 mei zal deze ‘Kennisdeal’ formeel bekrachtigd worden tijdens Future Farming & Food Experience. De negen partijen zijn er van overtuigd dat de vragen waar de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt voor staan, alleen samen op te lossen zijn. Daarbij zal er geen sprake van zijn van één allesomvattend antwoord. De teelten van gewassen in Nederland is zo divers, dat er altijd meerdere oplossingen zullen zijn. In het eerste jaar van de samenwerking via Kennisdeal, staat de ‘bodem’ centraal.

Of registreer je om te kunnen reageren.