Vollegrond

Nieuws

Iets hogere contractprijzen na stevig onderhandelen

Voor teeltseizoen 2021 is enkele procenten prijsstijging gerealiseerd in de industriegroentecontracten. Dat is echter niet voldoende om het risico voor telers goed af te dekken. De vrees voor continuïteit in de aanvoer baart de sector zorgen.

Als gevolg van de coronapandemie blijven de verkopen in foodservice duidelijk achter en doet de afzet in de retail – met zo’n 10% plus – het bovengemiddeld goed. De export is zo ongeveer weggevallen. Kortom; gemiddeld is de verkoop van industriegroente lager dan normaal. Intussen moeten de arealen voor 2021 worden vastgelegd. Corona kan dan niet als enige excuus gelden voor krappe marges in de teelt. De margeverdeling in de keten is al jarenlang een punt van discussie.

Hogere contractprijzen noodzakelijk

Het contracteren voor komend seizoen is inmiddels een heel eind gevorderd, voor gemiddeld iets hogere prijzen. Hogere contractprijzen zijn noodzakelijk, omdat de kostprijs voor telers ook stijgt. Concurrerende gewassen liggen op de loer, zoals granen.

“In het gangbare segment is het best lastig om de gewenste hectares ingevuld te krijgen” licht Mathieu van Beek van Oerlemans Foods toe. “Het is voor komende seizoen weer net gelukt, met 2 tot 5% prijsstijging over de hele linie, maar ik voorzie voor de toekomst dat de prijzen meer moeten stijgen om de grillige seizoenen te compenseren. Anders haken telers af.”

De marge zit grotendeels bij de retailers. Dat is al jarenlang een harde noot om te kraken

Marge zit bij de retailers

Van Beek vindt dat een legitieme eis van de teler, maar geeft aan dat de keten hierin niet goed functioneert. “Voor verwerkers is het lastig om er gehoor aan te geven, als zij bij hun afnemers geen prijsstijging gerealiseerd krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat de consument best meer wil betalen voor industriegroente. Maar zolang de retail keihard op prijs blijft inkopen, zonder coulance voor de omstandigheden waarmee we aan de productiekant te maken hebben, kunnen we weinig extra’s bieden. De marge zit grotendeels bij de retailers. Dat is al jarenlang een harde noot om te kraken. Maar het verdienmodel voor telers moet verbeteren om ze erbij te houden. Want als dit zo doorgaat, wordt groenteteler een uitstervende beroepsgroep.”

Tekst gaat door onder de foto

Conservengroenten in de supermarkt. De prijzen zijn stabiel of hoger. - Foto: ANP
Conservengroenten in de supermarkt. De prijzen zijn stabiel of hoger. - Foto: ANP

Prijsverhogingen Ardo

De arealen bladgroenten blijven bij Ardo, verwerker van vriesverse groente, gelijk. De overige producten; bonen, wortelen en bioteelten, nemen toe. De telerscommissie van Ardo heeft ingestemd met een prijsverhoging voor gewassen die intensief moeten worden beregend, zoals spinazie, vertelt Marco Bom van Ardo. “De Nederlandse teelten onderscheiden zich door leveringszekerheid. Beregening is daarbij cruciaal, voor zowel de teler als de verwerkende industrie.”

Verder zijn de prijzen van bonen en wortelen verhoogd. Andere producten, zoals erwten, blijven gelijk. Bij geen enkel product is een prijsdaling doorgevoerd. De meeste telers zijn tevreden met de contractvoorwaarden, schetst Bom. “De contractering voor dit seizoen voorloopt voorspoedig, er is voldoende areaal beschikbaar.”

Het is hard gespeeld en eigenlijk is het goed dat telers steeds vaker zeggen dat ze het voor die prijs niet kunnen doen

Telersvereniging De Schakel had meer verwacht van de contractprijzen. Voorzitter Piet van der Burgt: “Bij erwten vroegen we 15 tot 20% hogere prijzen, maar is dat uitgekomen op 7 tot 9%. Het is hard gespeeld en eigenlijk is het goed dat telers steeds vaker zeggen dat ze het voor die prijs niet kunnen doen, vooral bij de korte teelten.”

Vlaanderen

In Vlaanderen is het niet heel anders. Dat blijkt uit de ervaringen van telerscoöperatie Ingro, opgetekend door Jerom Rozendaal van Vilt. De inzet van de contractonderhandelingen met de verwerkende industrie was betere prijzen voor de leden, maar die vlieger ging voor veel teelten niet op. Spinazie, bonen en wortelen zitten in de lift, maar voor andere groenten blijft de prijs steken op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren.

Dit vertelt Luc De Waele van Ingro. “We hebben opnieuw ingezet op een prijsstijging voor onze leden omdat de prijzen soms al twintig jaar op hetzelfde niveau liggen en de kosten wel steeds stijgen.” Hij wijst op de terugkerende hitte en droogte, waardoor teelten schade oplopen of vaker moet worden beregend. Ook zitten de kosten van gewasbeschermingsmiddelen al jaren in een stijgende lijn.

Seizoensarbeiders vinden moeilijker door corona

De contractprijzen voor bonen en wortelen gingen gemiddeld met zo’n 7% omhoog en voor spinazie wordt 8% meer betaald. “Voor deze teelten was een prijsstijging al jaren dringend”, becommentarieert De Waele. “Ze vergen enorm veel water en de prijs van gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren soms wel verdubbeld.”

Ook groentetelers hebben last van de coronacrisis, benadrukt hij. “Het mes snijdt aan twee kanten. Door de coronapandemie was het voor onze leden moeilijker om seizoensarbeiders te vinden.”

Daling prijzen biologische producten

Verrassend is de daling van prijzen voor biologische producten, zegt Van Beek van Oerlemans Foods. “Het aanbod is groter dan de vraag. Toch opmerkelijk, gezien de grote politieke ambities rondom bio. Wij willen ons de komende jaren, als relatief klein diepvriesbedrijf, meer focussen op bio. Maar als de prijzen voor het tweede jaar op rij dalen, vraag je je toch af waar dat naartoe gaat. Of 25% bio in 2030 realistisch is.”

Of registreer je om te kunnen reageren.