Vollegrond

Nieuws

PvdD: laat bollentelers met steun groente telen

Laat steun aan de bollensector gepaard gaan met omschakeling naar voedingstuinbouw en saneer daarmee sierteelt.

Dat stelt De Partij voor de Dieren (PvdD) in schriftelijke vragen in een corona-overleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze partij gaat daarmee het verst in de verduurzamingseisen die gesteld zouden moeten worden aan steun. Die eisen zijn er in het eerste pakket niet gekomen. GroenLinks wil dat de steun bij een volgend pakket in een lening wordt toegekend, die kan worden omgezet in steun als de teler verduurzaming toepast.

Voedingstuinbouw belangrijker

De PvdD verwacht dat een grotere voedingstuinbouw nodig is in Nederland als omgeschakeld wordt naar kringlooplandbouw. “In de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw is het belangrijk dat het landbouwareaal zo efficiënt mogelijk ingezet wordt om de lokale bevolking, op duurzame wijze, te voeden”, stelt de partij in haar schriftelijke reactie.” Een omschakeling van een areaal bollenteelt (dat de afgelopen jaren sterk is toegenomen) naar duurzame voedingstuinbouw past in deze ontwikkeling. “Voedingstuinbouw draagt bij aan de voedselzekerheid en heeft daarmee meer maatschappelijke waarde dan de op export georiënteerde sierteelt”, schrijft de partij.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.