Doorgaan naar artikel

Limburg: focus op blijvers en behouden kennis stoppers

Image premium

Het nieuwe provinciebestuur van Limburg wil meer focus leggen op blijvers in land- en tuinbouw, maar de stoppers ook behouden voor het gebied of de teelt.

Met een Blijversfonds wil de provincie Limburg toekomstgerichte ondernemers helpen innoveren en verduurzamen. Ook geheel nieuwe vormen van landbouw of aanvullende economische activiteiten kunnen worden ondersteund.

Dat staat in het coalitieakkoord dat BBB, VVD, CDA, PvdA en SP hebben gesloten. Landbouw komt daarbij in de portefeuille van kandidaat-gedeputeerde PVDA’er Jasper Kuntzelaers. Ook oud-LLTB-voorzitter Léon Faassen is als BBB-gedeputeerde onderdeel van Gedeputeerde Staten. Hij heeft grond en landelijk gebied in zijn portefeuille. Energie wordt ondergebracht bij kandidaat-gedeputeerde van SP, Marc van Caldenberg. CDA-er Michael Theuns is met ruimtelijke ordening ook kandidaat-gedeputeerde van belang voor het tuinbouwdossier.

Limburg wil jonge telers en zij-instromers maximaal steunen met regelingen als ‘vestigingssteun’ en ‘samenwerking voor generatievernieuwing’ en onderzoeken of aanvullingen mogelijk zijn. De provincie zet verder in op het stimuleren van kortere ketens en een eerlijker voedselsysteem. Limburg overlegt ook met gemeenten hoe ondernemers makkelijker nevenactiviteiten kunnen starten.

Aardwarmte beschikbaar krijgen

Limburg loopt achter in de ontwikkeling van aardwarmte. De bodem kent met risico op bevingen als water met druk wordt opgepompt of geïnjecteerd. De provincie gaat uitgebreid lobbyen om de voorwaarden te realiseren waaronder bedrijven wel aardwarmte kunnen toepassen. “Kijk ook wat er wel mogelijk is, bijvoorbeeld in Duitsland. We werken actief samen met de Duitse partners als het gaat om onderzoeken van geothermie. Daarbij beschermen we onze strategische drinkwatervoorraden”, staat in het coalitie-akkoord.

Brightland Campus inzetten

Verder heeft Limburg een kennisplatform met het Brightlands Campus Greenport Venlo. Het is niet vanzelfsprekend dat de land- en tuinbouwsector profiteert van de investeringen in de Brightlands Campus Greenport Venlo, schrijft de provincie. Ook op dat vlak heeft Limburg een rol. “De provincie heeft een blijvende rol in het stimuleren van de samenwerking.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin